Newsletter SÚ ČR 18-06-2019

18. 6. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.

VÝZVA – POJĎME SI ŘÍCI, KDO JE ÚČETNÍ

V souvislosti s přípravou nové účetní legislativy otevírá Svaz účetních České republiky veřejnou diskusi na téma definice profese „účetní“. Ačkoli všichni víme, že účetnictví dělají účetní, legislativa tuto profesi nikde uchopenu nemá. Cílem je vymezit účetní odborníky v rámci celého procesu zpracování účetnictví a související odpovědnosti. Uvedené myšlence vyjádřil svou přímou podporu náměstek ministryně financí pan Tomáš Vyhnánek. Uvítáme jakékoli Vaše návrhy a podněty, protože každá myšlenka v této souvislosti může naši profesi posunout nahoru.

SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

středa 19. 6. 2019
DPH 2019 – nezbytný přehled pro účetní (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)

středa 26. 6. 2019
Aktuality pro mzdové účetní (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)


SOFTWAROVÝ SYSTÉM "ÚČETNÍ PORADCE":

Jednotlivé verze informačního a poradenského softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE či jeho samostatné rozšiřující moduly si můžete objednat v našem e-shopu. Náš softwarový produkt je určen účetním, daňovým poradcům, ekonomům.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe. 
 • Dne 10. 6. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 7/2019. Přinášejí shrnutí dosavadních poznatků a zkušeností se zpracováním a ochranou osobních údajů v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky (MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková), stručně seznamují i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů. Obsahují odpovědi i na odborné dotazy z praxe, které se dotýkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz
 • Metodické aktuality č. 6/2019 obsahují odborný komentář k rozsáhlé novele zákona o DPH se základní účinností od 1. 4. 2019 (Ing. Václav Benda) a několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů (Ing. Jana Dlabačová). MA č. 6/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 5/2019 přinášejí aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). MA č. 5/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.
 •  

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Sbírka zákonů
Dne 13. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 143/2019 Sb. publikována novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, která nabývá účinnosti 1. 7. 2019. Změny se dotkly všech čtyř příloh nařízení, ve kterých jsou uvedeny obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a volných.

2. E-neschopenky budou až od příštího roku – Senátoři podpořili odklad, i když je Hospodářská komora žádala, aby ho zamítli
Projekt elektronické neschopenky pravděpodobně bude plně zaveden až od příštího roku. Senát to ve středu 12. 6. 2019 schválil navzdory žádosti Hospodářské komory, aby půlroční odklad zamítl. Podle původních plánů měli lékaři hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců výhradně elektronicky už od poloviny letošního roku, a to společně se zrušením karenční doby, díky kterému budou zaměstnanci dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci.

3. Tisková zpráva MF ČR: Novela zákona o ČNB míří do Poslanecké sněmovny
Dne 10. 6. 2019 schválila vláda novelu zákona o České národní bance. Návrh reaguje na dlouhodobý apel ze strany České národní banky, coby instituce zodpovědné za finanční stabilitu, aby získala pravomoc právně závazně regulovat úvěrové ukazatele u hypotečních úvěrů formou zákona.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019: Již jste nominovali svého kandidáta?
Již podruhé se bude oceňovat nejlepší profesní účetní/účetního a také nejlepší účetní firmu v České republice. Nominace na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019 mohou posílat jak široká veřejnost, tak zaměstnanci účetních firem, a to do 18. srpna 2019.
Jaká kritéria by měli splňovat jednotliví kandidáti z řad fyzických i právnických osob a jakým způsobem je možné zasílat nominace? Vše potřebné se dozvíte na stránkách soutěže www.ucetni-roku.cz.

Vyšla nová kniha NÚR
Národní účetní rada slaví v letošním roce 2019 dvacet let své existence a rozhodla se při této příležitosti aktualizovat svoji původní publikaci, která vyšla poprvé v roce 2012 jako představení Národní účetní rady a výsledků její práce co nejširší veřejnosti. Více informací o nové knize a možnosti zakoupení.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz