Newsletter SÚ ČR 18-05-2021

18. 5. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (nová pravidla pro dětské dluhy) 

2. Finanční správa posiluje zabezpečení pokladních zařízení pro EET
Finanční správa ukončuje 1. 6. 2021 podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS, které již nezaručují bezpečnou komunikaci mezi pokladním zařízením používaným k evidenci tržeb. Po ukončení podpory zastaralých šifrovacích protokolů TLS 1.1 a vybraných 1.2 nebude možné jejich prostřednictvím navázat zabezpečené spojení s příjmovou stranou systému EET. Povinnost evidovat tržby je však odložena až na rok 2023 a podnikatelé tak mají více než rok a půl na kontrolu svých pokladních zařízení. 

3. Finanční správa ČR: Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021
V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020. 

4. Finanční správa ČR: Informace o změně struktury XML oznámení DAC6
V období od 18. 5. 2021 do 25. 5. 2021 dojde k úpravě funkčnosti EPO formuláře, která bude mít za následek změnu struktury XML oznámení DAC6. 

5. Finanční správa ČR: Příjem žádostí o kompenzační bonus
Finanční správa obecně přijímá žádosti o kompenzační bonus do:
- 1. června 2021 za druhé bonusové období (1. 3. - 31. 3. 2021),
- 1. července 2021 za třetí bonusové období (1. 4. - 30. 4. 2021),
- 2. srpna 2021 za čtvrté bonusové období (1. 5. – 31. 5. 2021).
Obecná lhůta pro podání žádosti za 1. bonusové období (únor 2021) vypršela 3. května 2021.
K vyplnění žádosti lze využít webovou aplikaci. Více informací zde

6. MPO vyplácí dotace i z plošného kompenzačního programu COVID - 2021, program má evropskou notifikaci
Plošný program COVID - 2021, který na pomoc podnikatelům připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má notifikaci Evropské komise (EK). Resort tak vyplácí potřebné dotace. Už dřív EK notifikovala program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021. 

7. ČSSZ vám už rok přináší aktuální informace přímo do e-mailové schránky
Přesně před rokem Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou službu v podobě odběru novinek, tzv. newsletteru. Klienti se díky jednoduché registraci prostřednictvím e-mailu přihlašují k odběru „zpráv z první ruky“.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 10. 5. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2021 se věnují zaměstnaneckým benefitům, jejich daňovým dopadům pro zaměstnavatele a zaměstnance, včetně dopadu do odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
Metodické aktuality č. 4/2021 se zaměřují na problematiku pohledávek – z pohledu právního, účetního i daňového. MA č. 4/2021 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2021(v digitální podobě na alza.cza časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2021(v digitální podobě na alza.cz).


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

20. 5. 2021
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
1. 6. 2021
Vybrané účetní standardy (lektor: Ing. Alena Kochová)
10. 6. 2021
Fakturace obráceně (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
11. 6. 2021
Časté účetní chyby a omyly (lektor: Tomáš Líbal)
17. 6. 2021
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/