Newsletter SÚ ČR 18-02-2020

18. 2. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byl 13. 2. 2020 publikován zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 (s výjimkou změn zákona o základních registrech). 

2. Tisková zpráva MF ČR: Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad
Poslanecká sněmovna schválila ve středu 12. února novelu daňového řádu. Novela z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž upravuje formulářová podání při správě daní. 

3. Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů
GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydává informaci k problematice Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34ba zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“). 

4. Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)
V souvislosti s implementací směrnice Rady 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 7. 2020 zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie. 

5. MF ČR: Elektronická evidence tržeb - Průvodce pro podnikatele
Informační brožura Ministerstva financí o elektronické evidenci tržeb, kde naleznete ty nejdůležitější informace a také důležitá telefonní čísla a internetové stránky, kde se v případě potřeby dozvíte více podrobností.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 10. 2. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit – č. 2/2020, které je zaměřeno na účetní závěrku nestátních neziskových organizací za rok 2019. Dále se věnuje povinnostem českých plátců daně z příjmů vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 1/2020 přinášejí důležité informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. MA č. 1/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA) – lze se také přihlásit pouze na vybranou problematiku v konkrétní den

20. 2. 2020
Cestovní náhrady v roce 2020 (lektorka: Jaroslava Pfeilerová)

20. 2. 2020
Čaj o páté (neformální setkání s náměstkem ministryně financí ČR PhDr. Tomášem Vyhnánkem k připravované legislativní úpravě účetní profese)

26. 2. 2020
Aktuality a změny v účetnictví a daních 2020 (lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout)

28. 2. 2020 Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit (lektorka: Ing. Kamila Marešová)

3. 3. 2020 Daň z příjmů fyzických osob (RNDr. Ivan Brychta)

4. 3. – 7. 5. 2020 Mzdové účetnictví (večerní forma studia) (Ing. Marie Hajšmanová) – rekvalifikační kurz


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz