Newsletter SÚ ČR 17-12-2019

17. 12. 2019

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti a aktuální nabídce našich produktů a školení.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

  • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
  • Dne 25. 11. 2019 vyšlo poslední číslo letošního ročníku Metodických aktualit - MA č. 10/2019, které je tematicky zaměřeno na účetní závěrku podnikatelů 2019. Publikace obsahuje řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

  • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
  • Nejnovější čísla- časopis Účetnictví č. 12/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019.


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

6. 1. 2020
DPH v roce 2020 (lektorka: Olga Holubová) 

9. 1. 2020
Účetní závěrka a uzávěrka za rok 2019 (lektor: Tomáš Líbal) 

15. 1. 2020
Aktuality v nestátním neziskovém sektoru (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. 2020
Neziskové organizace aktuálně (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. – 18. 1. 2020
Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres
(lektoři: PhDr. Miloslav Hrubý, PhDr. Dagmar Kučerová, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Mgr. Kryštof Zrcek)

22. 1. 2020
Přehled o peněžních tocích – OSS a jejich PO (lektorka: Ing. Alena Kochová)

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční správa dne 16. 12. 2019 zveřejnila na svých internetových stránkách následující informace:
- Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020
- Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek

2. Finanční zpravodaj číslo 8/2019
Ministerstvo financí dne 12. 12. 2019 vydalo Finanční zpravodaj č. 8, který obsahuje:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
- Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
- Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
- Dodatek č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
- Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287 a dodatkem č. 4, č.j. 88521/19/7100-20118-012287

3. Tisková zpráva MPSV: Ministryně Maláčová vybojovala rekordní navýšení minimální mzdy!
V příštím roce čeká minimální mzdu vůbec největší navýšení v historii! Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zajistila její růst o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda se tak zvýší na 40,5 % průměrné mzdy.

4. Finanční správa upozorňuje veřejnost, že od čtvrtka 19. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020 včetně budou veškeré daňové pokladny uzavřeny.
Po dobu uzavření daňových pokladen lze daňovou povinnost hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.
Uzavření pokladen se týká zejména:
- plátců daně z příjmů, kteří mají do 20. 12. 2019 zaplatit měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
- plátců DPH, jejíž splatnost za měsíc listopad nastane 27. 12. 2019
- plátců daně z příjmů, kteří mají do 31. 12. 2019 zaplatit za měsíc listopad odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ÚČETNÍ A ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019: slavnostní vyhlášení výsledků
Společnost Wolters Kluwer ČR pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky uspořádala druhý ročník soutěže ÚČETNÍ ROKU. Slavnostní galavečer, při kterém si skleněnou plaketu odnesli čtyři ocenění, se uskutečnil v úterý 10. 12. 2019 v pražském hotelu International. Více informací zde

10. ročník semináře Národní účetní rady
Dne 6. 12. 2019 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze se konal 10 ročník odborného semináře NÚR. Prezentace jsou k dispozici na webových stránkách NÚR. 

Daňař & daňová firma roku 2019: hlasování otevřeno
V pátek 13. 12. 2019 odstartovalo druhé kolo soutěže Daňař & daňová firma roku. Hlasování bylo otevřeno ve vybraných kategoriích soutěže, u kterých probíhala v průběhu listopadu nominace ze stran odborné veřejnosti. Více informací o soutěži zde.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz