Newsletter SÚ ČR 17-03-2020

17. 3. 2020

Milí klienti a kolegové,

aktuálně žijeme něco, co jsme si před několika týdny či měsíci nedovedli představit.

Co se nás týče, tak kromě řešení osobních záležitostí na straně jedné pozorně sledujeme informace, které mohou být užitečné pro účetní profesi a byznys Vašich klientů. Na straně druhé úzce komunikujeme s Ministerstvem financí a dalšími ministerstvy, podporujeme iniciativy Komory daňových poradců a Hospodářské komory a dalších, které mají pomoci podnikatelům i firmám ekonomicky zvládnout či přežít následky, která vznikají a přijdou kvůli nezbytným omezením v souvislosti s epidemií coronaviru COVID-19.

Zatím jsme semináře pro nejbližší období zrušili a uvidíme, jak se situace s epidemií vyvine dále. Zrušené semináře zařadíme na program později. Zachováme Vám pravidelný úterní mailing výběru aktuálních informací, podrobně a aktuálně vše zveřejňujeme na našem Facebooku a webu.

Přejeme vám i nám všem hodně sil, zdraví a štěstí, abychom tuto očividně těžkou zkoušku zvládli.

tým zaměstnanců a vedení Svazu účetních České republiky

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila Liberační daňový balíček
Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, která reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.
Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v provozu pondělí-pátek 9-17 hod.
Základní opatření, které budou v pondělí vydanými pokyny realizovány zde

2. Finanční zpravodaj č. 4/2020 ze dne 16. 3. 2020:
- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
- Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení 

3. Upřesňující sdělení MF k činnosti daňových poradců, účetních a auditorů během nouzového stavu
Ministerstvo financí sděluje, že daňoví poradci, účetní a auditoři mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky.
Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách vydaný v rámci usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb. se na jejich činnost nevztahuje. Klíčová část služeb daňových poradců, účetních a auditorů není poskytována nepodnikajícím fyzickým osobám a nenaplňuje tak charakter maloobchodní činnosti.

4. Ve stručnosti aktuální informace s epidemií coronaviru COVID-19 pro občany a podnikatele
- Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
- JAK NA TO aneb informace Hospodářské komory České republiky pro zaměstnavatele
- Novinky k podpoře podnikání – ČMZRB přináší odpovědi na vaše otázky k úvěru COVID
- Pracovněprávní dopady COVID-19 – Naleznete zde obecné informace týkající se pracovněprávních dopadů opatření přijatých v souvislosti s probíhající epidemií coronaviru COVID-19
- ČSSZ doporučuje pojištěncům u žádostí o dávky nemocenského pojištění využívat směrem k zaměstnavatelům e-mail
- Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
- ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru
- Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
- Jednotlivá usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

5. Mimořádné infolinky Finanční správy
Finanční správa zřídila nejen informační linku pro celou ČR, ale infolinky budou fungovat ve všech krajích. Veřejnost se může informovat na aktuální situaci, záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a omezené úřední hodiny na finančních úřadech. V provozu jsou v pracovních dnech od 9:00 do 17:00.

6. Finanční správa omezuje úřední hodiny podatelen pro veřejnost
Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od dnešního dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.  

7. Tisková zpráva: Finanční správa reaguje na aktuální situaci
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí. 

8. Prohlášení ČBA o přijetí mimořádného opatření bankami v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů
Prezidium jakožto nejvyšší orgán České bankovní asociace, která zastupuje naprostou většinou bank na českém trhu se 12. března sešlo na mimořádném zasedání, aby projednalo opatření, jež pomohou zmírnit ekonomické dopady probíhající epidemie na klienty, a to v prvé řadě na běžné občany a klienty z řad drobných podnikatelů a živnostníků. Prezidium se shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. 

9. Tisková zpráva ČNB: ČNB přijímá stabilizační opatření v souvislosti s epidemií koronaviru
Bankovní rada České národní banky na svém dnešním mimořádném měnovém jednání jednomyslně rozhodla o opatřeních na zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. Bankovní rada České národní banky na svém dnešním mimořádném měnovém jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 50 bazických bodů na 1,75 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 2,75 % a diskontní sazby na 0,75 %. Změna sazeb je účinná od úterý 17. března 2020.

10. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020
Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu služeb a zboží podléhajících od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 9. 3. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 3/2020 přinášejí aktuální informace k elektronické evidenci tržeb - seznámí vás s novelou zákona o evidenci tržeb, s dosavadními zkušenostmi fungování EET, upozorňují na nejčastější chyby. V dalším odborném příspěvku se dozvíte, jak zdaňovat příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti v zahraničí a kdy vzniká povinnost podat v ČR daňové přiznání. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:
- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020

 
CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/