Newsletter SÚ ČR 15-12-2020

15. 12. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 517/2020 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů 
- Vyhláška č. 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 

2. Finanční zpravodaj
- č. 34/2020:
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- č. 33/2020:
- Dodatek č. 6 GFŘ č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
- Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287
- č. 32/2020:
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

3. MF ČR: Cestovní náhrady
Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady

4. MF ČR: Paušální daň pro živnostníky
Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí nejdéle do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu. Paušální daň přináší poplatníkům zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým OSVČ i finanční úsporu. Jedinou pravidelnou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně totiž vyřeší daň z příjmů, zdravotní i sociální pojistné a nemusí tak již nadále komunikovat se třemi různými úřady najednou. 

5. Tisková zpráva MF ČR: Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP
Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády. Vyhláška nabyde účinnosti současně se stravenkovým paušálem, který je součástí projednávaného daňového balíčku. 

6. Tisková zpráva MF ČR: MF vydalo cenový výměr pro jednotnou jízdenku pro všechny vlaky
Ministryně financí Alena Schillerová podepsala v pondělí 7. prosince cenový výměr MF č. 01/2021. Výměr obsahuje pravidla pro stanovení cen v dopravě, v pohřebnictví a u dalších druhů zboží a služeb. 

7. Tisková zpráva MF ČR: Daňová revoluce se blíží. Senátní verze daňového balíčku míří do Sněmovny
Senátoři dne 10. prosince jednali o daňovém balíčku pro rok 2021. Potvrdili zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení výpočtu daně sazbou 15 % ze mzdy hrubé. Senát dále upravil navýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022. Navrhl také kompenzovat výpadek daňových příjmů samospráv ve výši cca 22,7 mld. Kč. Senátní návrh nyní zamíří zpět k poslancům. 

8. Finanční správa: Otázky a odpovědi k DAC6
Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMSSD“) v případě oznamovací povinnosti týkající se oznamovaných přeshraničních uspořádání (dál také i jen jako „DAC6“). 

9. Tisková zpráva GFŘ: Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy
Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. 

10. Videonávod: Jak se přihlásit k paušální dani?
K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021. 

11. Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 11. 12. 2020 představilo návrh důchodové reformy.
Ta má 3 hlavní cíle: spravedlivé, srozumitelné a udržitelné důchody. Reforma proto v první fázi přináší 7 zásadních změn, mimo jiné zavádí základní důchody, výchovné, nebo nižší důchodový věk pro pracující v náročných profesích. Reforma, tak jak ji dnes představila ministryně Jana Maláčová a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová, přitom vychází z principů schválených Komisí pro spravedlivé důchody a koresponduje se závěry nedávno zveřejněné důchodové studie OECD. Více v prezentaci ZDE

12. Tisková zpráva ČSSZ: Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021
Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.

HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ DAŇAŘE ROKU 2020:

V pondělí 14. prosince odstartovalo druhé kolo soutěže Daňař & daňová firma roku. Hlasování bylo otevřeno ve vybraných kategoriích soutěže, u kterých probíhala v průběhu listopadu nominace ze stran odborné veřejnosti. Své hlasy můžete posílat odborníkům mimo jiné v kategoriích Daňař roku nebo Daňová naděje prostřednictvím webové stránky www.danar-roku.cz. I nadále je možné posílat hlasy také v kategoriích Nejvstřícnější územní pracoviště finančních úřadů a Nejžádanější zaměstnavatel v daních, kde neprobíhala nominační fáze. Hlasování končí 8. ledna 2021 a výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 9. února 2021. 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 7. 12. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2020 se věnují změnám, které přináší rozsáhlá novela daňového řáduod 1. 1. 2021. Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Připravili pro Vás rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází. Prosincové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

Metodické aktuality č. 9/2020 obsahují odborný komentář k nejdůležitějším novinkám v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 1. 2021. Velká novela zákona o obchodních korporacích se dotkla např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti, zpřísnila odpovědnost členů statutárních orgánů aj. MA č. 9/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020 .

*********

VÝHODNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

7. 1. – 8. 1. 2021
Mzdové aktuality – vícedenní akce (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)

14. 1. 2021
Novinky v DPH v roce 2021 (lektor: Jan Tecl)
20. 1. 2021
Přehled o peněžních tocích (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)
26. 1. 2021
Daně nestátních neziskových organizací (lektor: RNDr. Petr Beránek)
27. 1. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
28. 1. 2021
Aktuality v účetnictví a daních (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

      Mzdyprolidi.cz
      Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. -
      vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
      Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, 
      personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
      Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
      Kompletní informace o portálu naleznete zde .
      Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
      NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako
      bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Při zakoupení ročního přístupu do obou online portálů Daně pro lidi + Mzdy pro lidi získávají členové Svazu účetních ČR a klienti Účetního poradce speciální slevu 25 %.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/