Newsletter SÚ ČR 15-10-2019

15. 10. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY 20 % a objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • Dne 14. 10. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 9/2019, které se zaměřily na zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance (doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.). Autorka se věnuje nejčastějším chybám v jednání zaměstnavatelů a zaměstnanců a výkladovým problémům v pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Stěžejním tématem Metodických aktualit č. 8/2019 je judikatura SDEU k DPH (Ing. Olga Hochmannová). Autorka se zaměřuje na rozsudky, na jejichž základě byla v posledních letech novelizována ustanovení českého zákona o DPH nebo ohledně kterých existují v ČR výkladové spory. V osmém čísle našeho časopisu naleznete také odborná stanoviska na odborné dotazy z praxe z oblasti účetnictví a daní. MA č. 8/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SLEVY 20 % a objednejte si v našem e-shopu časopisy Účetnictví nebo Účetnictví NO a obcí – ročník 2019.
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2019.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 10. 2019
PAP – metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

23. 10. 2019
PAP – příklady (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

29. 10. 2019
Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní a daňové profese (lektorka: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.)

30. 10. 2019
MA – Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

4. 11. 2019
Jak zvládat stres a krizové situace (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

5. 11. 2019
Dokazování v daňovém řízení (lektor: Ing. Roman Landgráf)

7. 11. 2019
MA – Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byl dne 9. 10. 2019 publikován zákon č. 256/2019 Sb., který novelizuje zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty. Novela zákona o evidenci tržeb nabývá základní účinnosti dnem 1. 11. 2019 s výjimkami vybraných ustanovení, která nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020 (žádost o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu) nebo 1. 5. 2020 (spuštění poslední vlny EET). Změny provedené touto novelou v zákonu o dani z přidané hodnoty nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2020 (přeřazení některých plnění do druhé snížené sazby 10 %).

2. Informace Finanční správy: Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019
Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019.

3. Tisková zpráva MF ČR: Do milionu bez papírování. Paušální daň usnadní živnostníkům život
Ministerstvo financí vyslyšelo přání živnostníků a podnikatelů z řad OSVČ, kteří dlouhodobě volají po zásadním zjednodušení svých odvodových a daňových povinností a připravilo návrh institutu paušální daně. Díky paušální dani, která by měla být zavedena od 1. ledna 2021, vyřídí své odvodové povinnosti vůči státu jedinou platbou, a to v předem stanovené výši.

4. Tisková zpráva GFŘ: Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při koupi jednotky v rodinném domě
Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Tisková zpráva SÚ ČR:
Svaz účetních České republiky posiluje odborný tým a hledá odborníky, kteří by s námi chtěli aktivně spolupracovat.

10. ročník odborného semináře Národní účetní rady
Zveme Vás na odborný seminář NÚR, který se bude konat v pátek 6. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hod. na Vysoké škole ekonomické v Praze.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz