Newsletter SÚ ČR 14-09-2021

14. 9. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška  č. 335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů 
- Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 
- Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- Zákon č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
- Zákon č. 325/2021 Sb. o elektronizaci zdravotnictví
- Zákon č. 323/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

2. Tisková zpráva ČSSZ: Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění
S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.

3. Tisková zpráva MPSV: Důchodci si od ledna polepší v průměru o 805 korun
Průměrný důchod se od prvního ledna 2022 zvýší o 805 korun. Tři sta korun nad zákonnou valorizaci, které navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí, už prošlo legislativním procesem a dostane je každý důchodce. Otazník ale dosud visel nad výpočtem zákonem stanoveného navýšení. To vychází z dat statistického úřadu a bylo možné ho definitivně dopočítat až nyní. Teď je ale vše jasné – v průměru to bude 505 korun.

4. Tisková zpráva MPSV: Senát podpořil posílení pěstounské péče
Senát, který schválil návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, vyslal několik dobrých zpráv nejen pěstounům, ale především dětem, k nimž nebyl osud zrovna přívětivý. Co přinese? Úpravy v pěstounské péči, které posílí zejména péči u přechodných pěstounů nebo péči o děti s hendikepy či o sourozenecké skupiny. Stabilnějšího financování se dočkají i takzvané ZDVOPy, krizová zařízení pro děti, stejně tak dojde k podpoře mladých dospělých, kteří odcházejí z ústavní nebo náhradní péče, a chtějí pokračovat ve studiu. Ústavní péče pro děti do 3 let se bude v následujících letech naopak omezovat.

5. Tisková zpráva MPSV: O kolik se konkrétně zvýší důchody?
Průměrný starobní důchod se od prvního ledna 2022 zvýší o 805 korun. V této sumě je zákonný růst (v průměru o 505 korun), tzv. valorizace, a tři sta korun, které navíc prosadila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

6. Tisková zpráva MPSV: Vláda přidala pracovníkům hygienické služby
Vláda schválila nařízení, podle kterého se ruší rozdíly mezi platovými tarify lékařských a nelékařských státních zaměstnanců v hygienické službě a zvýší se také zvláštní příplatky.

7. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila desatero, které připraví Česko na stárnutí
Česká společnost stárne - v roce 2050 by měli senioři tvořit až 30 procent všech obyvatel. Vláda proto dnes projednala a schválila dokument s názvem „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“, který obsahuje desatero zajišťující Čechům a Češkám v budoucnu prožít důstojné, spravedlivé a komfortní stáří.

8. Dne 15. 9. 2021 = splatnost 3. zálohy na daň z příjmů ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti

 

VYUŽIJTE VÝHODNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 9. 9. 2021 vyšlo zářijové číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2021 se zaměřily na daňové a účetní aspekty poskytování cestovních služeb. Objasňují základní principy a aplikaci zvláštního režimu pro cestovní služby dle úpravy zákona o DPH platné pro rok 2021, obsahují také účetní zachycení vybraných případů, včetně účtování voucherů. Zpracované praktické příklady nabízejí možné postupy účtování u cestovních kanceláří či cestovních agentur. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2021.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit očkování nebo negativní výsledek testu na covid. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line.

27. 9. 2021
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
29. 9. 2021
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly (lektor: Tomáš Líbal)
1. 10. 2021
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
5. 10. 2021
PAP – Příklady (lektor: Ing. Alena Kochová)
7. – 8. 10. 2021
Základy DPH pro začátečníky (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
19. 10. 2021
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/