Newsletter SÚ ČR 14-05-2024

14. 5. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Zákon č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- Vyhláška č. 108/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. 

2. Finanční správa ČR: Sdělení k aktualizaci materiálu Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE
Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. Nyní publikovaný dokument a zde provedené zatřídění důsledněji zohledňuje konkrétní poměry jednotlivých činností, náležitě respektuje detaily smluvních ujednání a jednotlivé v praxi zavedené obchodní modely. S ohledem na konstrukci zákonné úpravy daně z neočekávaných zisků, která vyžaduje zatřídění jednotlivých ekonomických činností vykonávaných poplatníkem, a nikoliv poplatníka jako statistické jednotky, vycházel při zatřídění Český statistický úřad pro účely této daně u jednotlivých rozhodných činností ze stavu, jako kdyby poplatník v daným moment vykonával pouze jednu činnost. 

3. Finanční správa ČR: Přerušení provádění článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem
Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 30. 4. 2024 kompletní informaci k přerušení provádění vybraných článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskou federací (č.j.: 28508/24/7100-20113-800219).
Finanční správa v této podrobnější informaci blíže vysvětluje dopady přerušení provádění vybraných článků výše uvedené smlouvy a ilustruje je na praktických příkladech, které jsou rozděleny do dvou kategorií: pohled plátce daně vyplácejícího zdanitelný příjem ruskému daňovému rezidentovi a pohled poplatníka, daňového rezidenta ČR, realizujícího zdanitelný příjem ze zdrojů v Ruské federaci. 

4. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24. 4. 2024 

5. Tisková zpráva MPSV: Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda v novele zákona
Na jednání vlády dne 7. 5. 2024 byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV. 

6. Tisková zpráva MPSV: Spravedlivé důchody i pro příští generace. Vláda schválila důchodovou reformu připravenou MPSV
Na dnešním zasedání vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Jejím hlavním cílem je zajistit solidní důchody vyplácené z průběžného systému nejen současným důchodcům, ale i příštím generacím. Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především rodiny.

7. ČSSZ: Nový formulář pro hlášení dohod
Z konsolidačního balíčku nakonec v oblasti dohod zůstává v platnosti jen hlášení všech DPP, a to od 1. července 2024. ČSSZ v současné době připravuje formulář pro toto hlášení. Informace k formuláři a proces jeho vzniku můžete sledovat na webu ČSSZ. 

8. Tisková zpráva MPO: Snazší život pro podnikatele. MPO navrhuje 23 opatření na omezení byrokracie
Úpravy v oblasti živnostenského podnikání, zaměstnanosti, životního prostředí či daňové správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení balíček 23 námětů na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Cílem je, aby byla všechna opatření realizována nejpozději do konce 1. poloviny roku 2025, a to včetně ukončení případných legislativních procesů. 

9. Rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 2. května 2024
Bankovní rada ČNB snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,5 procentního bodu na 5,25 %. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,25 % a lombardní sazby na 6,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 3. května 2024.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 16. 5. 2024 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Ve čtvrtek 9. 5. 2024 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2024 shrnují aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb a na konkrétních příkladech vysvětlují, jak správně postupovat. Samostatný blok je věnován aktuálním dotazům z praxe, v jejichž rámci jsou řešeny např. zápůjčka s.r.o. společníkovi a jednateli, některé daňové souvislosti likvidace s.r.o. nebo účtování v SVJ.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2024.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

6. 6. 2024  Hotel DUO, Praha 
PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ FÓRUM SVAZU ÚČETNÍCH ČR

(přednášející: Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček)

31. 7. – 2. 8. 2024  hotel Kouty, Rejčkov (poblíž Ledče nad Sázavou)
Vícedenní speciál pro neziskovky (lektor: Ing. Simona Pacáková)

23. 9. – 30. 9. 2024  Resort OZ Incekum Beach, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024


*****

16. 5. 2024
Dotace v účetnictví a rozpočtu (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
24. 5. 2024
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
4. 6. 2024
Svěřenské fondy (lektor: Ing. Jan Kotala)
5. 6. 2024
Převodní ceny (lektor: Ing. Lukáš Eisenwort)
7. 6. 2024
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
12. 6. 2024
Automobil z účetního a daňového hlediska (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 6. 2024
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) (lektoři: Ing. Monika Randáková, Ph.D., Ing. Yveta Schmalzová, MBA)
20. 6. 2024
Daňové a účetní souvislosti reklamy, sponzorství a darů (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
25. 6. 2024
Plánování investic ÚSC v inflační době (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/