Newsletter SÚ ČR 14-05-2019

14. 5. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.


SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

od čtvrtka 16. do pátku 17. května 2019
Internátní školení –trestní odpovědnost účetních a daňové podvody
(lektoři: JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D., Ing. Miloslav Kopřiva, Ing. Igor Pantůček)

úterý 28. 5. 2019
Specifika účtování a daní ve stavebnictví (lektor: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)

čtvrtek 6. 6. 2019
Likvidace obchodní společnosti (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

pátek 14. 6. 2019
Daňové účetní problémy malých s.r.o. (lektor: RNDr. Ivan Brychta)


SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“:

OSLAVTE S NÁMI 50 LET TRVÁNÍ TRADICE SVAZU ÚČETNÍCH - mimořádná nabídka

Při zakoupení softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE, popř. jeho rozšiřujícího modulu, v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 získáváte 50% SLEVU z nákupní ceny produktu.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • MIMOŘÁDNÁ AKCE. Využijte slevy a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za pouhých 750 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde
 • Metodické aktuality č. 5/2019 přinášejí aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). MA č. 5/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality – č. 4/2019. Většina účetních považuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za velmi okrajovou záležitost a nevěnují jí příliš velkou pozornost. To však může přinést nepříjemné následky, a to nejen v podobě peněžních sankcí ze strany kontrolního orgánu. Nevíte, jaké AML povinnosti se na účetní vztahují a jak případné kontroly probíhají? Základní orientaci v dané oblasti získáte prostřednictvím článku Mgr. Markéty Hlavinové a Mgr. Jaroslavy Pilíkové z Finančního analytického úřadu, který je dozorovým orgánem ve vztahu k účetním. V dalším odborném příspěvku Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. objasňuje, jak určit skutečného majitele právnické osoby a provést jeho zápis do povinné evidence a jaké dopady může přinést nesplnění stanovené zákonné povinnosti. MA č. 4/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si v našem e-shopu časopisy Účetnictví nebo Účetnictví NO a obcí - ročník 2019.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY a objednejte si v našem e-shopu celý aktuální ročník těchto odborných časopisů za zvýhodněnou cenu. 

 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 4/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2019.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční zpravodaj č. 4/2019
Dne 13. 5. 2019 Ministerstvo financí ČR vydalo Finanční zpravodaj č. 4/2019, který obsahuje „Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)“.

2. Změny v zákoně o evidenci tržeb
V pátek 10. 5. 2019 měla Sněmovna hlasovat o změnách v zákoně o EET. Nakonec se o novele nehlasovalo, nestihla se lhůta pro hlasování. O návrhu se bude znovu jednat ve středu 15. 5. 2019.

3. Termín pro platbu daně z nemovitých věcí: pátek 31. 5. 2019
Údaje o platbě by příjemcům měly dorazit do 22. 5. 2019. Pokud se tak nestane, kontaktujte svého správce daně.
- Daň nižší než 5 000 Kč je nutné uhradit celou najednou do 31. 5. 2019.
- Daň vyšší než 5 000 Kč lze uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 5. 2019 a 2. 12. 2019, s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kteří mají první termín splátky daně posunutý na 2. 9. 2019.

4. Tisková zpráva MPSV ČR: Spuštění plně funkční eNeschopenky od 1. 1. 2020 schválili poslanci
Zcela zásadním způsobem se změní vyřizování pracovní neschopnosti. Poslanci na svém jednání v pátek 10. května 2019 schválili ve 3. čtení pozměňovací návrh sněmovního tisku 204 poslance Romana Sklenáka. Ten obsahuje úpravy e-Neschopenky dle dodatečných požadavků lékařů a zaměstnavatelů. Systém spustí ČSSZ od 1. 1. 2020 v kompletní a plně funkční podobě, namísto původně plánovaného spuštění ve dvou etapách. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1. května 2019 odstartoval druhý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU. Nominujte svého kandidáta!
Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a zvolit nejlepší účetní firmu v České republice. Odbornou záštitu soutěži poskytují Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.
Vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2019 může posílat široká veřejnost i sami zaměstnanci účetních firem. O vítězích v obou kategoriích rozhodne odborná porota. Více na www.ucetni-roku.cz.

2. Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy
Ministerstvo financí děkuje všem osobám, které věnovaly svůj čas veřejné konzultaci k materiálu - Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030. Veškeré podněty a komentáře byly zpracovány způsobem, který umožní pokračování další odborné diskuse k vybraným tématům. Více informace MF ČR.

Příprava na certifikační zkoušky – ČERVEN 2019.

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR – ČERVEN 2019.


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz