Newsletter SÚ ČR 14-03-2023

14. 3. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj č. 4/2023:
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“) 

2. Tisková zpráva Finanční správy: Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?
Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat. 

3. Informace Finanční správy: Vybrané činnosti podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků
Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. 

4. Informace Finanční správy: Dotazy a odpovědi k aplikaci daně z neočekávaných zisků
Sada otázek a odpovědí k aplikaci daně z neočekávaných zisků. 

5. Informace Finanční správy: Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou
Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a následně zvolit některý ze způsobů bezhotovostní úhrady daně. Přihlášení k této službě je třeba provést do středy 15. března 2023. V květnu pak daň zaplatíte pohodlně například pomocí QR kódu. 

6. Aktualita ČSSZ: Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná dne 20. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost dne 1. 3. 2023. K její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument – Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, které vstoupilo v platnost rovněž dne 1. 3. 2023 (spolu se Smlouvou). Oba smluvní dokumenty (Smlouva a Správní ujednání) jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (dále „ČR“) pod č. 10/2023 Sb. m. s. a č. 11/2023 Sb. m. s. 

7. Aktualita ČSSZ: Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
Dnem 1. 3. 2023 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 18. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“). K její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument – Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, které vstoupilo v platnost rovněž dne 1. 3. 2023 (spolu se Smlouvou). Oba smluvní dokumenty (Smlouva a Správní ujednání) jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky (dále „ČR“) pod č. 12/2023 Sb. m. s. a č. 13/2023 Sb. m. s.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

- Dne 8. 3. 2023 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. V MA č. 3/2023 jsme pro Vás připravili přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů 2022/2023. Připomeneme si také základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat v oblasti GDPR. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2023.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 15. 3. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 15. 3. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Účetní profese se připravuje na novou legislativu

V jaké fázi se aktuálně nachází novela zákona o účetnictví? Pojďme si situaci shrnout ve chvíli, kdy se, jak se může leckomu zdát, zdánlivě nic neděje. Účinnost je naplánována na rok 2024, je však pravděpodobné, že se ještě o rok odloží.
Aktuální zákon o účetnictví je platný už více než třicet let a s vývojem ekonomiky, globalizace i digitálních platforem si určitě zaslouží změnu. V tuto chvíli je již na stole paragrafové znění nového zákona. Práce na legislativě začaly už před více než čtyřmi lety diskusemi a přípravou věcného záměru zákona o účetnictví. Události posledních měsíců a let však tento proces ovlivnily a nepokračuje tak rychle, jak se původně předpokládalo.
Přečtěte si více zde.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 3. – 25. 5. 2023 Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Mzdové účetnictví (večerní forma studia) – kombinovaná forma výuky
(lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

20. 3. 2023
Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
21. 3. 2023
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
23. 3. 2023
Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)
27. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
29. 3. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
29. 3. 2023
Zásoby z pohledu účetnictví a daní (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
6. 4. 2023
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
12. 4. 2023
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
13. 4. 2023
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR (lektor: Ing. Alice Šrámková)
18. 4. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/