Newsletter SÚ ČR 13-10-2020

13. 10. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční zpravodaj číslo 21/2020
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

2. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa omezuje provoz svých pracovišť
S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude následující dva týdny omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Případné další nezbytné kontakty s veřejností budou na finančních úřadech probíhat pouze po předchozí domluvě či na výzvu správce daně. 

3. Tisková zpráva GFŘ: Při finančních problémech můžete požádat o odklad platby daně
Finanční správa v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru. 

4. Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15. 10. 2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně. 

5. Tisková zpráva MF ČR: Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky míří ve Sněmovně do 3. čtení
Návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ projednala Poslanecká sněmovna dne 7. října ve druhém čtení. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je vládním návrhem nastaven ve výši 800 000 Kč. Rozpočtový výbor Sněmovny následně navrhl zvýšit hranici pro vstup do tohoto režimu na 1 milion Kč. O finálních parametrech návrhu rozhodnou poslanci ve třetím čtení do konce října. 

6. Finanční správa ČR pro vás připravila rozsáhlé odpovědi na nejčasnější otázky k dani z nemovitých věcí 

7. Finanční správa ČR: Posílení bezpečnostních prvků v systému EET
Finanční správa připomíná, že nejpozději na konci prvního čtvrtletí roku 2021 přestane být systémem EET podporován šifrovací protokol TLS verze 1.1 a vybrané šifry z protokolu TLS 1.2. Od ledna 2021 dojde ke znovuobnovení evidence tržeb. Povinnost evidovat tržby tak vznikne jak subjektům, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak i subjektům, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020 (třetí a čtvrtá vlna evidence tržeb). 

8. Tisková zpráva MPSV: Bezpečně, bez front a z pohodlí domova. MPSV umožnilo on-line vyřízení nepojistných sociálních dávek
Příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek nebo třeba mimořádná okamžitá pomoc. O tuto pomoc si teď budou lidé moci zažádat elektronicky. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes totiž Vládě ČR předložilo návrh na zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. To má občanům umožnit zasílat žádosti a veškeré podklady k nim dálkově bez elektronického podpisu. Administrativní zjednodušení bude platit po celou dobu nouzového stavu. 

9. Tisková zpráva MPSV: Kurzarbeit získal podporu poslanců v 1. čtení. Pozdější spuštění neohrozí firmy ani zaměstnance
Návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, předložený ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) dnes v prvém čtení podpořila Poslanecká sněmovna. Podstatou novely je zavedení Kurzarbeitu, tedy opatření, které při závažných hospodářských potížích umožní zachovat pracovní místa a po přechodnou dobu tak pomůže českým firmám i jejich zaměstnancům. Vládní návrh bude dále postoupen k projednání ve výboru, a to ve standardním legislativním procesu. Plánované spuštění Kurzarbeitu od 1. 11. 2020 tak s největší pravděpodobností nahradí dočasné prodloužení programu Antivirus. 

10. Tisková zpráva MPSV: Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace
Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. Proto dnes vláda na svém mimořádném jednání projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům přiměřenou náhradu příjmu po celou dobu, kdy jejich děti nemohou docházet do škol a dalších zařízení pro děti, včetně mateřských škol. 

11. Věcný záměr nového zákona o účetnictví obsahuje připomínky Svazu účetních České republiky
Rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo financí ČR akceptovalo celou řadu našich připomínek k Věcnému záměru zákona o účetnictví. Díky této naší spolupráci tak bude právní úprava účetnictví v budoucnu jasnější a konzistentnější.
Současně jsme ale odeslali naši reakci Ministerstvu financí ČR v těch věcech, kde jsme zatím nenašli jednoznačnou shodu. Nadále budeme s ministerstvem diskutovat o právní úpravě, kde vnímáme silný veřejný zájem. Jedná se o právní úpravu auditu ve veřejné sféře, právní úpravu účetní profese a související důvěryhodnost zveřejňovaných účetních závěrek.
Poděkování patří všem kolegům, kteří si na vypořádání připomínek našli čas i v době doznívající pandemie a vrcholícímu tlaku účetních závěrek. V rámci Svazu účetních ČR jsme již nyní připraveni ke spolupráci v přípravě paragrafového znění zákona.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 12. 10. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 8/2020 se věnují nejdůležitějším věcným změnám v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2020 s důrazem na novelu účinnou od 1. 9. 2020. Jedná se zejména o změny v uplatňování DPH při obchodování v režimu call-off-stock, nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů při zajištění přepravy prostřední osobou a prokazování splnění podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Říjnové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
- Metodické aktuality č. 7/2020 přinášejí podrobný odborný komentář k novele zákoníku práce. V dalším odborném bloku se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru a vysvětlují specifika jednotlivých způsobu skončení upravených v zákoníku práce, mimo jiné i ve vazbě na aktuální judikaturu. MA č. 7/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020 

*********

VÝHODNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

19. 10. 2020
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB – promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
21. 10. 2020
PAP – Metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektor: Ing. Alena Kochová)
30. 10. 2020
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
30. 10. 2020
Zásoby z účetního a daňového pohledu (lektor: Tomáš Líbal)
3. 11. 2020
MA – Judikatura Soudního dvora EU k DPH (lektor: Ing. Olga Hochmannová)
5. 11. 2020
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních (lektor: RNDr. Ivan Brychta)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/