Newsletter SÚ ČR 13-09-2022

13. 9. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva GFŘ: Na finančních úřadech je stále nevyzvednutých 5,5 milionu korun z II. pilíře důchodového spoření
V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na Finanční správu. Bývalí účastníci důchodového spoření si o vyplacení svých úspor mohou požádat na finančním úřadě až do konce roku 2023. 

2. MPSV: Milostivé léto II od 1. 9. do 30. 11. 2022
Máte jedinečnou šanci na úhradu svých dluhů. Nebudete muset platit vysoké úroky a penále. To všechno vám státní firmy a veřejné instituce odpustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradíte celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exekutorovi, což je zpravidla výrazně méně než původní vymáhaná částka.
Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:
- státu, samospráv, měst, úřadů,
- státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol,
- městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky),
- zdravotních pojišťoven, státních nemocnic,
- Českého rozhlasu či České televize. 

3. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila dřívější odchod záchranářů do důchodu
Kabinet dne 8. září schválil návrh zákona, který snižuje důchodový věk zdravotnickým záchranářům. Úprava má začít platit od 1. ledna 2023. Obecné řešení snižování důchodového věku u tzv. náročných profesí bude součástí komplexních změn, které by měly být předloženy již příští rok. Další úprava týkající se zkrácení potřebné doby důchodového pojištění na 25 let prozatím na vládě schválena nebyla a kabinet se k předloze vrátí po další diskusi. 

4. ČSSZ: Zvýšení starobního důchodu za vychované dítě
- Otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu za vychované dítě – tzv. výchovnému
- Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 9. 2022 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2022 se věnují daňové kontrole - jaká práva a povinnosti má kontrolovaný daňový subjekt a jaké pravomoci a povinnosti má správce daně, proč je důležité znát přesně okamžik zahájení kontroly, jak se bránit, pokud s postupem správce daně nebo s výsledky kontrolního zjištění – doměřenou daní daňový subjekt nesouhlasí. Nechybí ani stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví, daní a pracovněprávní oblasti. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2022.

 

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY

13. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou se bude konat v pátek 2. prosince 2022 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.
Semináře je možno se zúčastnit nejen prezenčně, ale rovněž on-line prostřednictvím živého přenosu.
Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR a jediný způsob přihlášení na seminář je prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách www.kdpcr.cz/nur.
Bližší informace a program semináře zde.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 13. 9. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 13. 9. 2022 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

21. 9. 2022
Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)
21. 9. 2022
Společenství vlastníků jednotek – daňové a účetní povinnosti (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
22. 9. 2022
Specifika účtování nestátních neziskových organizací (lektor: Ing. Miroslava Nebuželská)
27. 9. 2022
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
29. 9. 2022
Výkaz cash flow prakticky aneb bud vás to bavit (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
4. 10. 2022
Spotřební daně prakticky (lektor: Ing. Jan Tecl)
11. 10. 2022
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
12. 10. 2022
Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
14. 10. 2022
Úvod do práva pro ekonomy (lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová)
17. 10. 2022
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
21. 10. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/