Newsletter SÚ ČR 12-12-2017

12. 12. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

5. 2. 2018 = EET v podmínkách roku 2018 – praktická problematika, novinky, daňové doklady a 3. vlna

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka: 

 • Dne 11. 12. 2017 vyšlo již první číslo Metodických aktualit ročník 2018. MA č. 1/2018 se věnují problematice rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručeným omezeným a v akciové společnosti a dále neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. navazuje na své výklady a komentáře publikované v MA č. 8/2016 a č. 1/2017 a upozorňuje na názorové posuny v řešení některých otázek, které přináší aktuální judikatura. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 10/2017 přinášejí důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Využijte vánoční akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • CELÝ ROČNÍK MA 2016 MŮŽETE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ AKČNÍ NABÍDKY ZÍSKAT ZA POUHÝCH 250 KČ - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde. Jednotlivá čísla MA 2016 lze nyní zakoupit za pouhých 29 Kč.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2017 za cenu 60 Kč a MA 2018 za cena 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace:

1. Sbírka předpisů České republiky
Dne 7. prosince 2017 byla ve Sbírce předpisů České republiky publikována vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky nabývá účinnosti od 1. 1 2018. 

2. Upozornění k tiskopisům 2017
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“). Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2 (dále jen „DAP č. 2“).
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů právnických osob, že tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2017 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2018 bude dostupný v polovině měsíce prosince 2017 v Databázi aktuálních daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy. V lednu 2018 pak bude umožněno učinit podání v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO). 

3. Daň z nabytí nemovitých věcí z ceny bez DPH i u nabyvatele
Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu změnil dosud ustálenou praxi při stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. V návaznosti na tento rozsudek se pro stanovení daně jako cena sjednaná použije cena bez DPH. Doposud to ale platilo pouze v případech, kdy byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce. Nyní se bude dle finanční správy nová metodika aplikovat i na případy, kdy je poplatníkem nabyvatel. 

4. Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku
Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Do doby účinnosti regulačních technických norem Evropské komise vzniká přechodné období, v průběhu kterého jsou vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů při zajištění nových služeb upravena jen rámcově zákonem. Za účelem vyjasnění právní situace po dobu přechodného období proto Ministerstvo financí a Česká národní banka vydávají společné sdělení. 

Další důležité informace: 

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz