Newsletter SÚ ČR 12-05-2020

12. 5. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 228/2020 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 7. 5. 2020)
- Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (účinnost od 6. 5. 2020)
- Zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (základní účinnost od 1. 6. 2020)
- Zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (účinnost od 8. 5. 2020)

2. Finanční zpravodaj číslo 8/2020
- POKYN č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
- Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

3. Tisková zpráva MPO: Spouští se „ošetřovné“ OSVČ za duben - MPO očekává desítky tisíc žádostí
Ode dneška (11. 5. 2020) od 11.00 hodin mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za duben. A to v rámci 2. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí
Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty z dílny Ministerstva financí, která odstraňuje nerovné daňové zacházení u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší a narovnává tak konkurenci mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

5. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna rozhodla o pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila už 10,7 miliardy korun
Ve Sněmovně ve středu 6. května i na podruhé prošel původní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem, čímž bylo přehlasováno senátní veto. Pokud novelu podepíše Prezident republiky, bude podpora 500 Kč denně pokračovat i v období od 1. května do 8. června 2020. Žádat bude možné od 7. května.

6. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna souhlasí s odkladem EET do konce roku 2020
Poslanecká Sněmovna ve středu 6. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

7. Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-mailovými zprávami
V nedávné době se objevily falešné e-maily snažící se adresáta přesvědčit (např. zneužití loga MF), že odesílatelem je Ministerstvo financí.

8. Tisková zpráva MPSV: Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Poslanci schválili návrh MPSV na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Materiál reaguje na přijaté opatření z 24. dubna (tzv. lex covid justice), podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident ČR.

9. Tisková zpráva MPSV: Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění
Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

10. Tisková zpráva ČNB: ČNB snižuje úrokové sazby a přijímá další opatření
Bankovní rada České národní banky na svém jednání ve čtvrtek 7. května snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 75 bazických bodů na 0,25 %. Současně rozhodla o snížení lombardní sazby na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala nezměněna na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 11. května 2020.

SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE:

1. Díky Svazu účetních ČR budou výkazy veřejnoprávních institucí přehlednější
Nedávno jsme připomínkovali prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která je určena tzv. vybraným účetním jednotkám, tj. takovým, které mají vazbu na veřejnoprávní rozpočet. Ministerstvo financí akceptovalo připomínky Svazu účetních ČR, které měly za cíl napravit dlouhodobě nesprávně definovaný přehled o peněžních tocích, a díky našemu návrhu změny v přechodných ustanoveních bude umožněno vykazovat peněžní toky správně od nejbližší sestavované účetní závěrky. Více zde.

2. Tisková zpráva SÚ ČR: Profesní pojištění účetních (nejen) v době koronavirové


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 12. 5. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2020 se věnují právní úpravě zákonné odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře, současně vám poskytnou i pohled účetní a ve vazbě na DPH. Přinášejí také praktický souhrn opatření přijatých v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
- Metodické aktuality č. 4/2020 - Odpočet DPH v poměrné a krácené výši (včetně postupu pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně), vybrané účetní operace související s DPH.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

19. 5. 2020
Zákoník práce prakticky (lektorka: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.)
20. 5. 2020
PAP – Příklady (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová)
25. 5. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
27. 5. 2020
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
27. 5. – 29. 5. 2020
WEBINÁŘ – Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

 
CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky


Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/