Newsletter SÚ ČR 11-08-2020

11. 8. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 331/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabývá účinnosti 7. 8. 2020 a umožňuje získat kompenzační bonus i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 
2. Tisková zpráva MF ČR: Dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus
V pátek 7. srpna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak od zítřka začíná vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v řádu dnů.
 
3. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře
Novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dnes nabyla platnosti. Finanční správa tak může od 7. 8., tj. ode dne účinnosti zákona neprodleně začít vyplácet bonus i této skupině osob, které bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 znemožněno pracovat.
Žádat o bonus je možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti daného zákona, to znamená do 30. listopadu 2020.

4. Informace ke kompenzačnímu bonusu pro osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
Na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), která ke dni zveřejnění (28. 7. 2020) ještě nenabyla platnosti, bude umožněno získat kompenzační bonus i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tato změna se týká nejen okruhu osob, které jako subjekt kompenzačního bonusu vymezila dosavadní právní úprava – tedy OSVČ a společníků malých s.r.o. (viz část A této informace), ale i zcela nového okruhu osob, které byly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření postiženy omezením výkonu činnosti, kterou prováděly na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (viz část B této informace).

MIMOŘÁDNÁ LETNÍ NABÍDKA:
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.

NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:
- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Metodické aktuality č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:
- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020

 
*********
VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:
 
Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů
a ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

13. 8. 2020
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace) (lektor: RNDr. Petr Beránek)
25. – 26. 8. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu podrobně (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
3. 9. 2020
Krácení nároku na odpočet DPH (lektor: RNDr. Petr Beránek)
7. 9. 2020
Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)
8. 9. 2020
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
9. 9. 2020
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020 (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

      Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
     
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/