Newsletter SÚ ČR 11-07-2017

11. 7. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto opět informovat o spuštění nových webových stránek Svazu účetních České republiky https://www.svaz-ucetnich.cz/
 
a dále Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.
 
2. 09.- 09. 09. 2017 = Zahraniční seminář - V současné době je ještě 6 volných míst, na které se lze přihlásit!

11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/
 
17. 10. 2017 = Fakturace a daňové doklady, náležitosti dokladů podle dalších zákonů platných v ČR včetně zákona o evidenci tržeb
 
NOVINKA!  27. 10. – 4. 11. 2017 Zahraniční seminář – Uzavření roku 2017 a novinky v daňové oblasti ve II. pololetí roku 2017
 
31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017
 
9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
  
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018
 
Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?   

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/ nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR   https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
   
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/
   
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
   
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
   
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
   
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR zde k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:  

 • Metodické aktuality č. 7/2017 se věnují uplatňování DPH u přeshraničních služeb. S praktickou aplikací aktuální právní úpravy Vás seznámí Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Odborný výklad je zaměřen zejména na správné stanovení místa plnění služby, na povinnost plátce či identifikované osoby přiznat daň při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, na správný postup při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko a na uplatňování zvláštnímu režimu jednoho správního místa u vybraných služeb. Závěrečná část MA č. 7/2017 je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.nebo přes E-shop.

 • Využijte letní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop.

 • Balíček k novele účetních předpisů“ zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze zakoupit nebo objednat přes E-shop za 235 Kč.

 • Celý ročník MA 2016 nebo zde můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč.

 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč a MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání nebo v E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz

Legislativní novinky:
 
V částce 71 Sbírky zákonů ze dne 10. 7. 2017 byl publikován zákon č. 196/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy. Zákon s účinností od 25. 7. 2017 novelizuje např. zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochranných známkách aj.

Na internetových stránkách Sbírky předpisů ČR je již nyní avizováno k datu 12. 7. 2017 vydání částky 72, která by měla mimo jiných obsahovat tyto nové právní předpisy:  

 • zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a další související zákony. Tímto zákonem by se s účinností od 1. 1. 2018 mělo zvýšit daňové zvýhodnění na jedno dítě z částky 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně.

 • zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách a některé další zákony. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. 11. 2017 a v souvislosti s některými schválenými změnami zákona č. 373/2011 Sb. návazně novelizuje např. i zákoník práce.

 • zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a další související zákony. Zákon by měl až na výjimky nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2018. Důchodový věk u všech pojištěnců narozených po r. 1971 bude jednotný a bude činit 65 let. Jak vyplývá z důvodové zprávy k citované novele, důchodový věk u pojištěnců narozených v r. 1936 až 1971 se bude postupně zvyšovat tak, jak ho upravuje nová příloha zákona; u pojištěnců narozených v r. 1971 bude v zásadě činit 65 let (až na některé výjimky u žen). 

Před více než dvěma týdny poslalo Ministerstvo financí ČR do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, které dočasně vylučuje některé tržby z elektronické evidence tržeb. Konkrétně by se mělo týkat nevidomých a hluchoslepých fyzických osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Tyto zdravotně postižené OSVČ by měly být z EET vyloučeny, pokud nemají zaměstnance, svoji činnost vykonávají bez spolupracujících osob a nejsou společníkem společnosti dle občanského zákoníku (dříve tzv. sdružení bez právní subjektivity). Výjimka daná tímto vládním nařízením by měla být zrušena v okamžiku, kdy budou odstraněny veškeré překážky v přístupnosti informačního systému EET pro tyto osoby a budou pro ně existovat vhodná technická zařízení.
 
Aktuální informace:
 
Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.