Newsletter SÚ ČR 11-02-2020

11. 2. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční správa: Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko
S platností od 24. 1. 2020 bulharská finanční správa upravuje proces předávání rozhodnutí ve věci žádostí o vrácení DPH z EU.

2. Finanční správa: Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)
Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. ledna 2020 Informaci obsahující postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Rozhodne-li se daňový subjekt postupovat u odeslání nebo přepravy zboží v režimu skladu (call off stock) podle čl. 17a směrnice o DPH, je jednou z podmínek povinnost podat souhrnné hlášení a uvést v něm DIČ odběratele. Tato povinnost bude následně stanovena v novele zákona o DPH. V této souvislosti Generální finanční ředitelství oznamuje, že aktualizovaný elektronický formulář Souhrnného hlášení VIES, který obsahuje nově samostatný list pro režim skladu, je k dispozici na daňovém portálu.

3. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29. 1. 2020

4. Tisková zpráva MPSV: Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie
Spojené království Velké Británie a Severního Irska opouští 31. ledna 2020 Evropsku unii, a to na základě podmínek sjednaných ve Výstupové dohodě. Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

5. Tisková zpráva ČNB: ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada České národní banky na svém jednání 6. února zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 2,25 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3,25 % a diskontní sazby na 1,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 7. února 2020.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 10. 2. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit – č. 2/2020, které je zaměřeno na účetní závěrku nestátních neziskových organizací za rok 2019. Dále se věnuje povinnostem českých plátců daně z příjmů vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 1/2020 přinášejí důležité informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. MA č. 1/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA) – lze se také přihlásit pouze na vybranou problematiku v konkrétní den

13. 2. 2020
Daňová optimalizace (lektor: Ing. Jan Bonaventura)

18. 2. 2020
Dokazování v daňovém řízení (lektor: Ing. Roman Landgráf)

20. 2. 2020
Cestovní náhrady v roce 2020 (lektorka: Jaroslava Pfeilerová)

20. 2. 2020
Čaj o páté (neformální setkání s náměstkem ministryně financí ČR PhDr. Tomášem Vyhnánkem k připravované legislativní úpravě účetní profese)

26. 2. 2020
Aktuality a změny v účetnictví a daních 2020 (lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz