Newsletter SÚ ČR 11-01-2022

11. 1. 2022

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj č. 1/2022
Pokyn č. GFŘ-D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021 

2. Novinka Finanční správy: Probíhající aktualizace elektronických formulářů k dani z příjmů
Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO).  

3. Novinka Finanční správy: Portál MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
Provoz starší verze Daňového portálu a přístup do původních daňových informačních schránek bude ukončen 28. 2. 2022. Pro plné využití elektronických služeb včetně vyplnění daňových přiznání prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu) Finanční správa všem doporučuje využít služeb nového portálu MOJE daně, neboť u starší verze daňového portálu již nejsou podporovány veškeré služby, například načítání údajů. 

4. Tisková zpráva MPSV: Vláda zpřístupnila příspěvek na bydlení, více lidí dosáhne na okamžitou pomoc s platbami za energie
Vláda dne 5. ledna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní, aby více lidí dosáhlo na příspěvek na bydlení a mohlo ho využít i na úhradu vyšších faktur za energie. Příští týden o ní bude v režimu legislativní nouze jednat Poslanecká sněmovna a poté Senát. Nová pravidla by měla platit od ledna. Vedle toho metodický pokyn MPSV zároveň zpřístupní většímu okruhu domácností i další dávku - tzv. mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). 

5. ČSSZ: Informativní důchodová aplikace
Vyzkoušejte novou Informativní důchodovou aplikaci, do které se jednoduše a bezpečně přihlásíte přes Identitu občana nebo datovou schránku.

V ní se jasně dozvíte:
- jak vysoký budete mít důchod,
- kdy půjdete do důchodu,
- zda máte zaevidované všechny doby důchodového pojištění a vše Vám sedí,
- kolik let důchodového pojištění Vám ještě chybí. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: Důchody se v roce 2022 zvyšují již od 1. ledna. ČSSZ se zvýšenou lednovou měsíční splátkou vyplácí i jednorázový doplatek valorizačního zvýšení
ČSSZ v souladu s nařízeními vlády č. 356/2021 Sb. a č. 357/2021 Sb. zajistila pravidelné valorizační zvýšení vyplácených důchodů a příplatků k důchodům. V současné době probíhá distribuce valorizačních oznámení, kterými jsou příjemci důchodů o tomto zvýšení informováni. 

7. Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR: Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu. Dochází také ke zkrácení karantény a izolace
V reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště. S účinností od 11. ledna se zkrátí doba karantény a izolace na 5 dnů. Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně. Testování bude pro zaměstnance povinné. Změny dne 5. ledna schválila vláda. 

8. Ministerstvo vnitra vytipuje oblasti, kterých by se v případě schválení mohla týkat pracovní karanténa
Nejen policisté a hasiči, ale také např. zaměstnanci ve zdravotnictví, v dopravě nebo energetice. Ministerstvo vnitra pro vládu vytipuje oblasti, jejichž fungování je klíčové zajistit i v případě převládnutí varianty omicron. 

9. Doručování Poštovních datových zpráv fikcí
Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky. Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla. 

10. Kalkulačka na výpočet úroku z prodlení splatnosti faktury 

11. Kalkulačka na výpočet pokuty (úroku) z prodlení u nezaplacené daně

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ - 13. 1. a 19. 1. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 13. 1. a 19. 1. 2022 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ Metodických aktualit ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
NOVOROČNÍ AKCE: Metodické aktuality ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Právě dnes vychází první letošní číslo Metodických aktualit. MA č. 1/2022 přinášejí komentář ke změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v r. 2022, podrobněji se věnují problematice zaměstnávání cizinců z pohledu zdanění i odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Připomínají také změny DPH od 1. 1. 2022 týkající se služeb cestovního ruchu (zvláštní režim). Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitální podobě na alza.cz .

- MA č. 10/2021 se zaměřují na vlastní proces sestavení účetní závěrky obchodních společností. Připomínají pravidla, která platí pro sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty i přehledu o peněžních tocích a podrobně se věnují obsahu jejich jednotlivých položek (i ve vazbě na účtový rozvrh). Prosincové číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitální podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
NOVOROČNÍ AKCE: Účetnictví ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

PŘEDPLATNÉ Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
NOVOROČNÍ AKCE: Účetnictví NO a obcí CELÝ ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2021.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit tzv. bezinfekčnost dle platných vládních opatření. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line. Forma bude upřesněna před konáním.

17. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – daňová evidence (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
18. 1. 2022
Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele (lektor: Ing. Hana Kovalíková)
21. 1. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
24. 1. 2022
Cestovní náhrady aktuálně (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
27. 1. 2022
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 1. 2022
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků (lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská)
3. 2. 2022
Moje první daňové přiznání – DPH (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
3. 2. 2022
Daňový řád pro začátečníky (lektor: Ing. Miloslav Kopřiva)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/