Newsletter SÚ ČR 10-11-2020

10. 11. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

MEZINÁRODNÍ DEN ÚČETNÍCH

Profesionální účetní na celém světě spojuje právě dnešní den. 10. listopadu se slaví Mezinárodní den účetních. Jeho vznik je spjat s osobností františkánského mnicha Luca Pacioliho, který byl autorem první učebnice moderního účetnictví. Traktát „Particularis de computis et scriptus“ pojednávající o účetnictví byl součástí jeho matematické učebnice „Summa de arithmetica, geometria, proportii et proporcionalita“, která byla vytištěna 10. listopadu 1494 v Benátkách.

Všem účetním přejeme vše nejlepší, hodně úspěchů i spokojených klientů.

Budeme rádi, pokud Svaz účetních České republiky bude i Vaším partnerem a pomocníkem v profesních záležitostech. Svůj svátek můžete oslavit společně s námi, stačí si vybrat z výhodných nabídek našich produktů - odborné časopisy, Daně pro lidi, Mzdy pro lidi.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Kompenzační bonus (podzim 2020)

- Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus
Finanční správa dne 4. listopadu zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.
- Vyvarujte se chyb při vyplňování žádostí o kompenzační bonus
- Pokyny před vyplňováním žádosti o kompenzační bonus
- Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi 

2. Finanční správa ČR: Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti
Zákonem č. 386/2020 Sb. došlo v Části druhé tohoto zákona s účinností od 1. ledna 2021 ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Novelizována byla (viz Čl. III zákona č. 386/2020 Sb.) mimo jiné ustanovení týkající se možnosti uplatnění úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob. Kromě přesunutí definice „bytové potřeby“ z ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů do nového ustanovení § 4b zákona o daních z příjmů dochází s účinnosti od 1. 1. 2021 ke snížení limitu výše úroků, které lze uplatnit v rámci společně hospodařící domácnosti jako nezdanitelnou část základu daně z 300 000 Kč na 150 000 Kč.

3. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29. 10. 2020 

4. Omezený provoz na finančních úřadech se prodlužuje do 20. listopadu
S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19 budou pracoviště Finanční správy do 20. 11. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. 

5. Tisková zpráva MPO: MPO pro OSVČ znovu spouští „ošetřovné“
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka, mohou požádat o dotaci v další výzvě z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ. Žádosti bude resort přijímat od pondělí 9. listopadu do středy 9. prosince 2020. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků, nikoliv však podzimních prázdnin, bude 400 Kč. Za říjen jde celkem o 16 dní, maximálně tak bude moci OSVČ dostat „ošetřovné“ ve výši 6 400 Kč. Žádosti se vyřizují nejrychleji v případě, že přijdou datovou schránkou. MPO je bude přijímat také e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. 

6. MPSV: Krizové ošetřovné
Aktuální informace pro rodiče – Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 + MPSV zveřejnilo Kalkulačku pro výpočet krizového ošetřovného s jejíž pomocí si můžete spočítat orientační výši dávky. 

7. MPSV: Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo MPSV základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění. 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci
Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. 

9. Národní účetní rada vydala dvě nové interpretace:
- I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
- I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

10. Tisková zpráva ČNB: ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 5. listopadu ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 12. 10. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 8/2020 se věnují nejdůležitějším věcným změnám v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2020 s důrazem na novelu účinnou od 1. 9. 2020. Jedná se zejména o změny v uplatňování DPH při obchodování v režimu call-off-stock, nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů při zajištění přepravy prostřední osobou a prokazování splnění podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Říjnové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020 

*********

VÝHODNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

16. 11. 2020
Základní rozdíly mezi ČÚS x IFRS (lektor: Ing. Kamila Marešová)
26. 11. 2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
30. 11. 2020
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty (lektor: Tomáš Líbal)
1. 12. 2020
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020 (lektor: Tomáš Líbal)
2. 12. 2020
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
2. 12. 2020
Účetní závěrka 2020 – Ostrava (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/