Newsletter SÚ ČR 10-01-2023

10. 1. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj č. 1/2023:
Pokyn č. GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022 

2. Tisková zpráva MF ČR: K paušální dani se nově přihlásíte i s příjmy do 2 milionů, oznámení podáte na finančním úřadě, poštou i elektronicky do 10. ledna
Přihlásit se k paušální dani je možné do 10. ledna 2023 včetně, a to podáním písemného oznámení na podatelně finančního úřadu, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či na stránce MOJE daně. 

3. Tisková zpráva MF ČR: Kalkulačka paušální daně pro rok 2023
K paušální dani se nově pro rok 2023 přihlásíte i s příjmy do 2 milionů korun, na přihlášení už ale zbývá čas jen do úterý 10. ledna včetně. Oznámení o vstupu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portále MOJE daně. 

4. Informace Finanční správy: Informace k novele zákona o DPH pro rok 2023 – zrušení registrace plátce na žádost
V návaznosti na Informaci k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022), zveřejněnou dne 1. 12. 2022, a s ohledem na smysl a cíl předmětné novely zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon o DPH“) komunikované s Ministerstvem financí, Finanční správa sděluje, že plátci, kteří za období leden 2022 až prosinec 2022 nedosáhli obratu většího než 2 mil. Kč a zároveň uplynul 1 rok ode dne, kdy se daná osoba stala plátcem, mohou v souladu s § 106b odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. 1. 2023, požádat o zrušení registrace k DPH.
Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH (např. dědic), pokud uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stali plátcem, a jejich obrat nepřesáhl za období říjen 2022 až prosinec 2022 hodnotu 500 000 Kč. Pokud plátci naplní všechny podmínky pro zrušení registrace, bude žádostem vyhověno. 

5. Tisková zpráva GFŘ: Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2023?
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023.  

6. Novinka Finanční správy: Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně. 

7. Tisková zpráva ČSSZ: Legislativní změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení
V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zavádí pro jejich zaměstnavatele vyšší odvod pojistného. Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců. 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Česká pošta od 1. února 2023 zvyšuje poplatek za výplatu dávek nemocenského pojištění či přeplatků OSVČ složenkou
V návaznosti na oznámení České pošty, s. p., o změně cen za služby dojde od 1. února 2023 ke změně ceny za podání poštovních poukázek B. Tato změna se dotkne výplat nemocenských dávek a také případných přeplatků OSVČ. Změňte si přes ePortál ČSSZ způsob výplaty na bankovní účet.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

- Právě dnes 10. 1. 2023 vychází první číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 1/2023 se věnují změnám a novinkám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, DPH a datových schránek. Aktuální číslo si můžete objednat zde, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 10. 1. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 10. 1. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Webinář: Co musíte vědět pro výběr dobré účetní - 26. 1. 2023

Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních ČR, a Robert Soudný, CEO technologického startupu digitalizujícího účetnictví, Vás provedou vším, co je třeba udělat, abyste si vybrali dobrou účetní. Moderuje Libor Vašek, certifikovaný účetní expert a vysokoškolský pedagog.
Kdy: 26. ledna 2023 od 10:00 do 11:00 hodin
Přihlásit zdarma se můžete zde.

Den otevřených dveří Institutu certifikace Svazu účetních - 26. 1. 2023

Na konci ledna se brány našeho Institutu otevřou ještě o trochu více a my Vám blíže představíme program certifikace účetní profese - od 13.00 hodin formou on-line setkání, od 15.00 hodin prezenčně v našem sídle na Vinohradské.
Přihlášky zasílejte na e-mail certifikace@icu-praha.cz.
O nové certifikaci si můžete přečíst zde.
Těšíme se na Vás!

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

19. – 20. 1. 2023 Hotel Kraví Hora, Bořetice
Aktuality pro mzdové účetní (lektoři: PhDr. Dagmar Kučerová, Ing. Jan Molín, Ph.D.)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

17. 1. 2023
Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká) (lektor: Ing. Pavel Říha)
19. 1. 2023
PAP v příkladech pro pokročilé (Ing. Alena Kochová)
20. 1. 2023
Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
30. 1. 2023
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (lektor: Ing. Jiří Jindrák)
2. 2. 2023
Fakturace obráceně (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
9. 2. 2023
Přehled o peněžních tocích pro VÚJ (Ing. Alena Kochová)
10. 2. 2023
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
15. 2. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
20. 2. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
2. 3. 2023
Účetní závěrka pro podnikatele 2022 (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
3. 3. 2023
Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/