Newsletter SÚ ČR 09-06-2020

9. 6. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila prodloužení daňových úlev, do konce roku se odkládá platba daně z nabytí nemovitosti
Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. 

2. Tisková zpráva GFŘ: Kompenzační bonus exekutorovi ani bance nepatří
Kompenzační bonus nepodléhá exekuci a svoji povahu neztrácí ani připsáním na bankovní účet. Generální finanční ředitelství proto informovalo, že pokud bude žadateli vyplacen kompenzační bonus na exekučně postižený bankovní účet, je nutné se obrátit na banku se žádostí o vyplacení peněžních prostředků. 

3. Finanční správa: Informace o ztrátě razítka úřadu
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj sděluje, že došlo ke ztrátě razítka úřadu (obdélníkového) o rozměrech 53 x 20 mm. Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 08 a jeho ztráta byla zjištěna dne 15. 5. 2020. Dokumenty opatřené tímto razítkem počínaje dnem 1. 2. 2020 je třeba považovat za neplatné. 

4. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna
Vláda ČR na svém pondělním zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč. 

5. ČSSZ: Informace zaměstnavatelům
ČSSZ oznamuje, že během noci z 1. 6. na 2. 6. 2020 došlo k chybě v generování notifikací a k 32 000 neschopenkám u 18 940 zaměstnavatelů byla nesprávně generována jejich storna.
O následných krocích informovala ČSSZ v „Informaci zaměstnavatelům ve věci chybně generovaných storen eNeschopenek v noci z 1. 6. na 2. 6. 2020“ ze dne 4. 6. 2020. 


POZVÁNKA SVAZU ÚČETNÍCH ČR a INSTITUTU CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH:

Pro zájemce o studium v systému certifikace a pro stávající studenty pořádáme den otevřených dveří, který se uskuteční dne 17. června 2020 od 16:00 hod. na adrese Vinohradská 2022/125, Praha 3.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2020 vyšlo červnové číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
- Metodické aktuality č. 5/2020 se věnují právní úpravě zákonné odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře, poskytují i pohled účetní a ve vazbě na DPH. Obsahují praktický souhrn opatření přijatých v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění. MA č. 5/2020 si můžete zakoupit v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 6/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 6. 2020
Aktuality v IFRS (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)
18. 6. 2020
Mzdové aktuality v době koronaviru (lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová)
14. 7. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektorka: Ing. Dana Vanke)
15. 7. 2020
Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/