Newsletter SÚ ČR 09-02-2021

9. 2. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 40/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
- Zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů 

2. Finanční zpravodaj:
č. 10/2021
- Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
č. 9/2021
- Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie 

3. Finanční správa ČR: Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky
Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji

4. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27. 1. 2021 

5. Finanční správa ČR: Upozornění k tiskopisům 2020
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru). 

6. Finanční správa ČR: Informace k promíjení DPH u dodání respirátorů
V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021. 

7. Tisková zpráva MF ČR: Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností. 

8. MF ČR: Uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami
S účinností od 1. 12. 2019 došlo ke změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami v lékárně. Osoby uvedené v ustanovení § 88 odst. 3 zákona o léčivech přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí těmto osobám stát prostřednictvím krajského úřadu (resp. magistrátu hl. m. Prahy). Hlavní změna zákona o léčivech nastala v tom, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradil dříve stát přímo lékárnám, nyní je hradí nově přímo likvidátorům nepoužitelných léčiv. 

9. MF ČR: Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
Poskytuje-li kraj dotaci příspěvkové organizaci zřízené obcí, je ve veřejnoprávní smlouvě jako příjemce dotace uvedena pouze příspěvková organizace. Její zřizovatel není smluvní stranou. V § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. je však uvedeno, že nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. 

10. MPSV ČR: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování atd.
MPSV zveřejnilo Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2. 

11. MPSV ČR: Ochranné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, v němž se nařizují postupy za účelem ochrany před zavlečením onemocnění COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, v němž nařizuje postupy za účelem ochrany před zavlečením onemocnění COVID-19. Podle jednoho z těchto opatření se nařizuje zaměstnavatelům zamezit vstupu zaměstnanců na pracoviště po návratu do ČR ze státu vyjmenovaného v příloze k tomuto opatření, dokud nepředloží negativní výsledek testu na COVID-19 po uplynutí nejméně 5 dnů od příjezdu. 

12. Tisková zpráva MPSV ČR: Konec strachu z propadu příjmů kvůli karanténě. Návrh ministryně Maláčové na příspěvek pro zaměstnance schválen vládou
Od 1. března 2021 má být zajištěno, aby se zaměstnanci nemuseli v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 obávat podstatného poklesu svých příjmů. Vláda dnes schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Zaměstnavatelé si budou výdaje na mimořádný příspěvek sami odečítat od odvodů na sociální pojištění, zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány. 

13. ČSSZ: Rodiče i nadále mohou čerpat krizové ošetřovné s výjimkou školních prázdnin
Na základě usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 bylo prozatím prodlouženo plošné uzavření škol do 14. února 2021. Rodiče a jiné pečující osoby nadále mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výjimka se týká dnů školních prázdnin. 

14. Vláda schválila nový systém kompenzací firmám a podnikatelům
Vláda dnes (8. 2.) schválila nový systém kompenzací podnikatelům a firmám, které zasáhly dopady koronavirové pandemie. ČTK to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kompenzační bonus podnikatelům stoupne z 500 na 1000 korun denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují. 

15. Rozhodnutí bankovní rady ČNB
Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. 

16. Upozornění - Jste zaměstnanec? Tak připomínáme termín 15. února 2021
- pro podpis prohlášení k dani na rok 2021
- pro možnost požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (pouze v případě, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob)

ČASOPIS AUDITOR Č. 1/2021:

Letošní první číslo časopisu Auditor je věnováno Národní účetní radě a obsahuje články autorů, kteří se podílejí na tvorbě interpretací NÚR a vychází z jejich příspěvků na 11. ročníku odborného semináře NÚR, který se konal v prosinci 2020.
Témata:
- Vyžaduje COVID-19 nové účetní postupy?
- Zpětné uplatnění daňové ztráty a její správné zobrazení v účetnictví
- Účtování o dotačních programech COVID
- Jak testovat stálá hmotná a nehmotná aktiva na případné znehodnocení
- Interpretace I-41 Zákaznické věrnostní programy
- Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a družstvu
- Cizoměnové poskytnuté zálohy a pohledávky v rozsahu nových interpretací NÚR
Celé číslo je k dispozici v PDF na adrese https://www.kacr.cz/file/6375/1-auditor-2021.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY:

Ohlédnutí za rokem 2020 v účetní profesi

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Dnes 9. 2. 2021 vychází další číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 2/2021 se věnují problematice daní vybíraných srážkou – povinnostem plátců daně a zejména pak podání ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a ročního vyúčtování srážkové daně. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2021 (v digitální podobě na  alza.cz) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

10. 2. 2021
Mzdové účetnictví 2021 – zákoník práce aktuálně (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
18. 2. 2021
Daň z příjmů právnických osob (lektor: Ing. Jan Tecl)
26. 2. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
26. 2. 2021
Daň z příjmů fyzických osob (lektor: RNDr. Petr Beránek)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/