Newsletter SÚ ČR 09-01-2018

9. 1. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o novinkách a nabídnout odborné semináře na aktuální témata:

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb 

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

NOVĚ naleznete Svaz účetních České republiky na Facebooku

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

  • MA č. 1/2018 se věnují problematice rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručeným omezeným a v akciové společnosti a dále neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. navazuje na své výklady a komentáře publikované v MA č. 8/2016 a č. 1/2017 a upozorňuje na názorové posuny v řešení některých otázek, které přináší aktuální judikatura. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
  • Metodické aktuality č. 10/2017 přinášejí důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
  • Využijte novoroční akci, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 650 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
  • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2017 za cenu 60 Kč a MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
Generální finanční ředitelství dne 2. 1. 2018 vydalo  z důvodu jednotného přístupu k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze dne 29. června 2017 ve věci C-288/16 L. Č. tuto Informaci

2. Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktualizován Dodatkem č. 2.

3. Pokyn GFŘ-D-36
Generální finanční ředitelství dne 2. 1. 2018 vydalo Pokyn GFŘ-D-36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017

4. Pokyn GFŘ-D-33
Vydaný pokyn nahrazuje Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částku. Vydání tohoto pokynu je vedeno rovněž snahou rozšířit využití zákonné možnosti stanovení daně paušální částkou a zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou. V Pokynu jsou shrnuty zákonné předpoklady pro možnost stanovení DPFO paušální částkou a základní postupy jak ze strany správce daně, tak poplatníka

5. Vláda schválila novelu daňového řádu v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
Dne 3. ledna 2018 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předmětem návrhu právní úpravy je transpozice Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU (o správní spolupráci v oblasti daní), pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále jen „Směrnice DAC 5“) do českého právního řádu. Transpoziční lhůta byla stanovena do 31. prosince 2017, zejména s ohledem na konání loňských voleb do Poslanecké sněmovny však došlo k odložení projednání návrhu zákona vládou. S ohledem na tuto skutečnost se účinnost zákona navrhuje dnem vyhlášení.
Účelem Směrnice DAC 5 je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Tato problematika je v České republice upravena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). 

6. Česká pošta od února 2018 mění ceny vybraných služeb
Česká pošta upravuje od 1. 2. 2018 svoji cenovou politiku. Cena obyčejného psaní se zvýší o 3,- Kč = nově tedy bude stát 19,- Kč. Vzroste také cena doporučeného psaní, konkrétně o 6,- Kč = nově tedy bude stát 44,- Kč. Cena Balíku Do ruky nebo Balíku Na poštu do dvou kilogramů zůstává stejná. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - ČERVEN 2018  

V rámci druhého kola soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku 2017 můžete hlasovat ve vybraných kategoriích soutěže. Své hlasy můžete nominovaným odborníkům posílat do 12. ledna 2018 prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz , kde naleznete rovněž podrobnější informace o soutěži a jednotlivých kategoriích. 

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz