Newsletter SÚ ČR 07-08-2018

7. 8. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

 • Využijte LETNÍ AKCE a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za zvýhodněnou cenu 820 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • V nejnovějším čísle Metodických aktualit č. 7/2018 přinášíme důležité informace pro podnikatele, které se týkají zákona o registru smluv a jeho praktické aplikace. Nezveřejněná smlouva se stává neplatnou, což má pro obě smluvní strany (veřejnou instituci i podnikatele) významné důsledky, včetně dopadů do oblasti daňové a účetní. Praktické informace z této oblasti pro Vás připravila Mgr. Ing. Tereza Krupová. V dalším textu jsme se zaměřili na příjmy fyzických osob ze samostatné činnosti a formy jejich evidence. V závěru publikace naleznete zpracovaná stanoviska k odborným dotazům. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 6/2018 přinášejí rozsáhlý výklad k uplatňování DPH u stavebních a montážních prací. Ing. Václav Benda, specialista na DPH, v rámci svého příspěvku vysvětluje nejdůležitější pojmy a pravidla, se kterými zákon o dani z přidané hodnoty pracuje, i jak postupovat z hlediska uplatnění správné sazby daně či testování podmínek pro osvobození od daně. Poradí Vám i s případy, kdy stavební a montážní práce poskytují osoby neusazené v tuzemsku a místo plnění je v ČR anebo kdy naopak plátci tyto služby poskytují s místem plnění mimo ČR. V závěrečné části tohoto čísla MA jsme dali prostor dotazům z oblasti účetnictví a daní. MA č. 6/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 5/2018 je věnováno právní úpravě společnosti s ručeným omezeným a akciové společnosti. V aktuálním článku JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. prezentuje nové výklady a rozsudky Nejvyššího soudu ČR, ve svém příspěvku se opírá i o stanoviska soudců publikovaná v odborné literatuře. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní. MA č. 5/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Metodické aktuality č. 4/2018 jsou tematicky zaměřeny na Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení vstoupilo v účinnost od 25. 5. 2018 a týká se všech firem, institucí, živnostníků a on-line služeb, které pracují s osobními údaji klientů. Snadnější orientaci v problematice GDPR vám umožní článek Mgr. Zuzany Kohútové, která se věnuje i specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice. V další části časopisu jsou zrekapitulovány metody zamezení dvojího zdanění, které obsahují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, dosud uzavřené Českou republikou. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní. MA č. 4/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.
 • Využijte MIMOŘÁDNÉ AKCE, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za pouhých 499 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Předplatné těchto odborných časopisů nebo jejich jednotlivá čísla si můžete objednat v našem e-shopu
 • Objednejte si nejnovější číslo časopisu Účetnictví č. 7/2018 a časopisu Účetnictví NO a obcí č. 2/2018.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ODBORNÍKA NA ÚČETNÍ A DAŇOVOU JUDIKATURU
Svaz účetních České republiky, z.s., hledá do svého týmu nového kolegu, který by měl zájem spolupracovat na aktualizaci obsahu modulu “Účetní & daňová judikatura“ v rámci softwarového produktu Účetní poradce. Základní náplní práce by bylo zpracovávání vybraných aktuálních judikátů NSS, NS či ÚS po odborné i technické stránce. Předpokládaná forma spolupráce: dohoda o provedení práce, popř. na základě fakturace.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás na vv@svaz-ucetnich.cz . S případnými dotazy se můžete obrátit na ing. Moniku Velkovou (velkova@ucetni.cz , tel.: 221 505 403) nebo Ing. Janu Pilátovou (pilatova@spaudit.cz , tel.: 724 035 545).

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva SÚ ČR k návrhu novely zákona o nemocenském pojištění
Svaz účetních České republiky, z. s. zareagoval na návrh č. j. MPSV-2018/144611-51, tj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vice se dočtete zde.

2. Tisková zpráva Finanční správy ČR: Finanční správa podle generální advokátky Soudního dvora EU postupovala v souladu s dosavadní judikaturou
Generální advokátka Soudního dvora EU Juliane Kokott v Lucemburku vydala 25. 7. 2018 rozhodnutí v zásadní kauze společnosti AREX CZ. Tato kauza může vnést jasno do některých sporů, které souvisí i s medializovanými zajišťovacími příkazy a je klíčová pro další boj s karuselovými podvody na DPH. Stanovisko generální advokátky nelze číst jinak, než že Finanční správa postupovala v souladu s dosavadními rozhodnutími Soudního dvora EU. Více zde.

3. Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků - aktualizace k 6. 8. 2018

 • MP/25/2018 – Placení místního poplatku za komunální odpad na základě trvalého pobytu a vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci ve stejné obci
 • MP/24/2018 - Postup správce poplatku při vyměřování místního poplatku a jeho zvýšení v případě již uhrazeného místního poplatku
 • MP/23/2018 – Přeplatek z daňové exekuce vrácený zpět na účet správce daně
 • MP/22/2018 – Změna výše roční paušální částky v průběhu užívání veřejného prostranství
 • MP/21/2018 – Závaznost pokynu č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
 • MP/20/2018 – Použití dokazování a pomůcek při správě místních poplatků
 • MP/19/2018 – Postup při ukládání pokut dle daňového řádu
 • MP/18/2018 – Osvobození zletilé osoby umístěné v dětském domově od místního poplatku za komunální odpad
 • MP/17/2018 – Oprávnění starosty a tajemníka obecního úřadu k nahlížení do daňových spisů
 • MP/16/2018 – Úprava odepisování nedoplatků pro nedobytnost vnitřní směrnicí

4. Tisková zpráva ČSSZ: Jste OSVČ s daňovým poradcem a využili jste delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ?
Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které využívají služeb daňového poradce, měly povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 nejpozději do středy 1. 8. 2018. Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. Při neodevzdání nebo opožděném odevzdání přehledu je případná pokuta předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci. Podrobnější informace zde.

5. ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 2. 8. 2018 zvýšila 2T repo sazbu na 1,25 %, lombardní sazbu na 2,25 % a diskontní sazbu na 0,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 3. srpna 2018.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Dne 1. 5. 2018 odstartoval první ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2018. Soutěž, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR a jejímž generálním partnerem je UniCredit Bank, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a zvolit nejlepší účetní firmu v České republice - viz tisková zpráva. Svaz účetních České republiky, z.s. poskytuje soutěži odbornou záštitu.
Do 17. 8. 2018 lze zasílat vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2018 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2018. Kompletní informace naleznete na stránkách soutěže http://www.ucetni-roku.cz/.

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - PROSINEC 2018.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.

 

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz