Newsletter SÚ ČR 07-01-2020

7. 1. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Tisková zpráva GFŘ: Nezapomeňte: u více než 15 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET končí platnost už v lednu
Počátkem roku 2020 bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb a to uživatelům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát před třemi lety. V lednu 2020 expiruje 15 629 pokladních certifikátů. Finanční správa proto připomíná, aby si uživatelé pokladních zařízení jejich platnost zkontrolovali a včas vyměnili za nový.

2. Finanční zpravodaj číslo 1/2020
- Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.

3. Sbírka zákonů č. 358/2019 - částka 150
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad na rok 2020

4. Sbírka zákonů č. 364/2019 - částka 152
Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů aneb ve Sbírce zákonů vyšel 31. 12. 2019 zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

5. Metodický pokyn ke stálým provozovnám
Generální finanční ředitelství zveřejnilo pod č. j.: 79599/19/7100-40113-010370 Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

6. Tisková zpráva MPSV: Projekt eNeschopenka běží naplno
Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná eNeschopenka přinese ulehčení nejen lidem, ale také lékařům a zaměstnavatelům. Vyplnění formuláře je rychlé a snadné. Zaměstnavatelé budou mít přehled o pracovní neschopnosti prakticky ihned.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

  • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
  • Dne 25. 11. 2019 vyšlo poslední číslo Metodických aktualit ročník 2019 - MA č. 10/2019, které je tematicky zaměřeno na účetní závěrku podnikatelů 2019. Publikace obsahuje řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

  • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
  • Nejnovější čísla- časopis Účetnictví č. 12/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019.


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

9. 1. 2020
Účetní závěrka a uzávěrka za rok 2019 (lektor: Tomáš Líbal) 

15. 1. 2020
Aktuality v nestátním neziskovém sektoru (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. 2020
Neziskové organizace aktuálně (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. – 18. 1. 2020
Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres
(lektoři: PhDr. Miloslav Hrubý, PhDr. Dagmar Kučerová, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Mgr. Kryštof Zrcek)

22. 1. 2020
Přehled o peněžních tocích – OSS a jejich PO (lektorka: Ing. Alena Kochová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz