Newsletter SÚ ČR 06-10-2020

6. 10. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení č. 388/2020 Sb. – Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
- Usnesení č. 392/2020 Sb. – Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   

2. Finanční zpravodaj číslo 20/2020
- Pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

3. Finanční zpravodaj číslo 19/2020
- Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví
Vláda na dnešním jednání (5. 10. 2020) schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví. Návrh z dílny MF přinese moderní a systémovější přístup v účetnictví. Modernizovaný zákon o účetnictví bude reagovat jak na mezinárodní trendy, tak i na razantní rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví. 

5. Návrh usnesení Vlády ČR - k návrhu věcného záměru zákona o účetnictví
„Vláda:
I. schvaluje návrh věcného záměru zákona o účetnictví;
II. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů spolupracovat s místopředsedkyní vlády a ministryní financí na přípravě změn právních předpisů v jejich působnosti, které budou dotčeny novou právní úpravou v oblasti účetnictví a které budou součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví;
III. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí vypracovat a vládě do 30. června 2022 předložit návrh zákona o účetnictví, v němž budou zapracovány připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády a závěry vlády."

6. MF ČR: Vyhlášky pro rok 2021 – pro účetnictví státu

7. Pravidla kurzarbeitu Sněmovna zrychleně schvalovat nebude
Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu Sněmovna zrychleně schvalovat nebude. Dolní komora ve středu 30. září nepodpořila projednání vládní předlohy ve stavu legislativní nouze. K úvodnímu kolu debaty o novele o zaměstnanosti se poslanci sejdou na schůzi ve středu 7. října od 10:00. Návrh na její svolání projednal organizační výbor. 

8. Tisková zpráva MF ČR: Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později. 

9. Tisková zpráva MF ČR: Sněmovna schválila novelu, která omezí černé duše ve státní správě
Poslanecká sněmovna dnes (1. 10. 2020) schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší systémové řešení dlouhodobých problémů s využíváním prostředků na platy za neobsazená místa ve státní správě. Předloha současně upravuje oblast programového financování. Nově bude mít Ministerstvo financí ucelený přehled o všech dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu. Novela také snižuje penále za porušení rozpočtové kázně z 1 promile na 0,4 promile denně a stanovuje, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu. 

10. Tisková zpráva Hospodářské komory ČR: I dobrovolné testy na covid-19 jsou daňově uznatelné, ujišťuje Komora po konzultaci s ministerstvem financí
Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová o tom během pracovního jednání ujistila Hospodářskou komoru, na kterou se v posledních týdnech s tímto problémem obraceli podnikatelé. Řada z nich si totiž nebyla jistá, zda tento náklad mohou skutečně z daňového základu odečítat. 

11. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně délky promlčecí doby
NSS dne 25. 9. 2020 judikoval, že u jakkoliv závažných účetních přestupků je prekluzivní lhůta jednoletá, ač se zjevně nejednalo o záměr zákonodárce. 

12. Tisková zpráva Úřadu práce ČR: ÚP ČR upravuje úřední hodiny v celé ČR
Vzhledem k aktuální epidemické situaci upravuje Úřad práce ČR úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích v celé republice. Lidé mohou i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky. Osobní návštěva tak není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje všem klientům, aby zasílali své dokumenty například prostřednictvím datové schránky. 

13. Pošta mění otvírací dobu na 1253 pobočkách od 1. října
Česká pošta upravila hodiny pro veřejnost od 1. října na celkem 1253 poštách po celé České republice. Hlavními důvody, které podnik vedly k tomuto rozhodnutí, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Dne 7. 9. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 7/2020 přinášejí podrobný odborný komentář k novele zákoníku práce. V dalším odborném bloku se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru a vysvětlují specifika jednotlivých způsobu skončení upravených v zákoníku práce, mimo jiné i ve vazbě na aktuální judikaturu. Zářijové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 9/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020

 
*********

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ PODZIMNÍ NABÍDKY:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

15. 10. – 17. 10. 2020 Lesní lázně Zvánovice
DPH podrobně (lektor: Ing. Igor Pantůček)

9. 10. 2020
Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese(lektor: Ing. Mgr. Tereza Krupová, PhD.)
12. 10. 2020
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
14. 10. 2020
Hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
19. 10. 2020
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB – promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
21. 10. 2020
PAP – Metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektor: Ing. Alena Kochová)
30. 10. 2020
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/