Newsletter SÚ ČR 06-08-2019

6. 8. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.

*********

MIMOŘÁDNÉ LETNÍ AKCE:

SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“: 

 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ SRPNOVÉ NABÍDKY
  Při zakoupení softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE, popř. jeho rozšiřujícího modulu, v období od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019 získáváte 50% SLEVU z nákupní ceny produktu. Náš softwarový systém je určen účetním, daňovým poradcům, ekonomům.

ODBORNÉ ČASOPISY – VÝHODNÁ LETNÍ NABÍDKA:

 • BALÍČEK DUO:  Metodické aktuality a Účetnictví
 • BALÍČEK TRIO: Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2019 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 15 %

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

11. 9 - 13. 11. 2019 rekvalifikační kurz
Mzdové účetnictví (lektorky: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková) 

12. 9. 2019
Účetní a daňové doklady, fakturace – včetně změn pro rok 2019 (lektor: Tomáš Líbal) 

18. 9. – 8. 10. 2019 čtyřdenní kurz
Daňové minimum (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

30. 9. 2019
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

1. 10. 2019
Podíly v korporaci, rozdělení zisku (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

3. 10. 2019
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)

16. 10. 2019
PAP – metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

23. 10. 2019
PAP – příklady (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

27. 11. 2019
Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

4. 12. 2019
Inventarizace (OSS a jejich PO) (lektorka: Ing. Alena Kochová)

11. 12. 2019
Mzdové aktuality (lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová)

16. 12. 2019
Vybrané problémy související s účetní závěrkou 2019 (Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

19. 12. 2019
Aktuality v účetnictví a daních podnikatelů (lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.)

*********

Nerozhodli jste se využít některou z výše uvedených letních akcí? Vyberte si z nabídky produktů v našem e-shopu – např.:

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe. 
 • Dne 10. 6. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 7/2019. Přinášejí shrnutí dosavadních poznatků a zkušeností se zpracováním a ochranou osobních údajů v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky (MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková), stručně seznamují i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů. Obsahují odpovědi i na odborné dotazy z praxe, které se dotýkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz
 • Metodické aktuality č. 6/2019 obsahují odborný komentář k rozsáhlé novele zákona o DPH se základní účinností od 1. 4. 2019 (Ing. Václav Benda) a několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů (Ing. Jana Dlabačová). MA č. 6/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 5/2019 přinášejí aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). MA č. 5/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Dne 31. 7. 2019 byly ve Sbírce zákonů publikovány následující právní předpisy:
- vyhláška č. 188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů – nabývá účinnosti 1. 8. 2019,
- nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení – nabývá účinnosti 1. 8. 2019. 

2. Informace MF: Nový projekt Moje daně by měl lidem usnadnit podání daňových přiznání po internetu
Daňoví poplatníci letos podle Finanční správy odevzdali přes 2,8 milionu přiznání k dani z příjmů. To je o 200 tisíc víc než minulý rok. Oproti loňsku výrazně stoupl počet přiznání u plátců, kteří mají příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Firmy i lidé taky častěji podávají daňová přiznání online. Proto vzniká projekt Moje daně, který by měl usnadnit komunikaci s finančními úřady. 

3. Tisková zpráva GFŘ: Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy
Finanční správa v rámci zvýšení efektivity navrhuje úpravu organizačního zajištění činností 34 územních pracovišť, díky které lze v následujících pěti letech dosáhnout úspor ve výši zhruba 686 mil. Kč, aniž by toto opatření mělo zásadní dopad na služby poskytované daňové veřejnosti. Jedná se zatím o předběžný návrh, o kterém chce generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová mluvit se starosty a starostkami dotčených obcí. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno žádné pracoviště finančního úřadu, některá ale budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2. 

4. Tisková zpráva ČSSZ: Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky zdárně pokračují
Projekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního systému eNeschopenky. Do té doby je nutné podniknout ještě celou řadu nezbytných kroků, aby celý systém fungoval bezchybně. 

5. eNeschopenka: ČSSZ zveřejnila popis rozhraní nových notifikačních služeb pro zaměstnavatele
Pro vývojáře mzdových a personálních SW je na webu ČSSZ k dispozici popis rozhraní nových notifikačních služeb pro zaměstnavatele. 

6. Tisková zpráva ČNB: ČNB ponechává úrokové sazby beze změny
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 1. 8. 2019 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 2 %, diskontní sazba na 1 % a lombardní sazba na 3 %. 

7. Informace MV ČR: Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci
Ministerstvo vnitra úspěšně pokračuje v digitalizaci a zlepšování dostupnosti veřejné správy. Vláda 30. července 2019, schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na vznik Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019: Konec nominace se blíží
Pouze do 18. srpna 2019 je možné nominovat kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019.
Druhý ročník profesní soutěže, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, má za cíl vybrat nejlepší profesní účetní/účetního a také nejlepší účetní firmu v České republice.
Nominace vhodných kandidátů na titul ÚČETNÍ ROKU 2019 a taktéž nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2019 mohou posílat jak široká veřejnost, tak zaměstnanci účetních firem. Rozhodnutí o vítězích v obou kategoriích přísluší pak odborné porotě.
Jaká kritéria by měli splňovat jednotliví kandidáti z řad fyzických i právnických osob a jakým způsobem je možné zasílat nominace? Vše potřebné se dozvíte na stránkách soutěže www.ucetni-roku.cz.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz