Newsletter SÚ ČR 06-03-2018

6. 3. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o novinkách a nabídnout odborný seminář na aktuální téma:

NOVÉ NAŘÍZENÍ GDPR NABÝVÁ ÚČINNOSTI JIŽ OD 25. 5. 2018!
26. 4. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb 

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR - ke stažení účetní výkazy pro podnikatele (vyhl. č. 500/2002 Sb.) a pro neziskové organizace (vyhl. č. 504/2002 Sb.) pro účetní období započaté 1. 1. 2017 a později.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Nejnovější číslo Metodických aktualit – MA č. 3/2018 shrnuje změny v účetnictví podnikatelů pro účetní období započaté v roce 2018 (podrobný komentář - Ing. Jana Pilátová, auditorka a prezidentka SÚ ČR) a komentuje vybrané důležité změny v zákonu o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018 (Ing. Jana Dlabačová, auditorka a daňová poradkyně). Samostatný článek je věnován zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR (Ing. Pavel Kyselák, specialista na oblast mezinárodního zdanění). Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě alza.cz.

 • Metodické aktuality č. 2/2018 přinášejí podrobný a přehledný komentář ke změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v roce 2018. Autorem odborného příspěvku je Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Druhá část publikace obsahuje stanoviska k odborným dotazům. MA č. 2/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde
 • Metodické aktuality č. 10/2017 přinášejí důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde
 • Využijte výhodné akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za pouhých 650 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.

 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2017 za cenu 60 Kč a MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ

 • předplatné těchto odborných časopisů nebo jejich jednotlivá čísla si můžete objednat v našem e-shopu .

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Nejvyšší správní soud dál krotí finanční správu v její horlivosti při výběru DPH. Zastal se firem v případě plateb na účty v cizině
Nejvyšší správní soud dál krotí finanční správu v její horlivosti při výběru daně z přidané hodnoty. Berním úřadům nyní vytkl, že nemohou vyžadovat ručení za nezaplacenou DPH jenom proto, že peníze za převzaté zboží poslaly na účet v zahraničí. Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2018, čj. 5 Afs 78/2017 - 33. 

2. Novinky v Účtenkovce od 1. 3. 2018
Od 1. března 2018 připravilo Ministerstvo financí v Účtenkovce novinky, které usnadní registraci účtenek a také vylepší její dosavadní fungování. Více informací zde.

3. Tisková zpráva MPSV: Vláda schválila návrh na zvýšení důchodů od ledna 2019
Vláda na svém zasedání v úterý 27. 2. 2018 schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení penzí od ledna příštího roku. Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o 1.000 Kč měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let. 

4. Tisková zpráva ČSSZ: ČSSZ nabízí neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci. Spojila síly s Tichou linkou
Od poloviny letošního února umožňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude ho bezplatně zajišťovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa, o. p. s. Více zde

5. Dopravci nebudou muset svým řidičům platit západní mzdy – Brusel vyjmul kamionovou dopravu z návrhu novely o vysílání pracovníků
Čeští dopravci si mohou oddychnout, nebudou muset svým zaměstnancům vyplácet západní mzdy. Bulharské předsednictví EU se společně se zástupci europarlamentu a Evropské komise dohodlo na tom, že bude doprava vyjmuta z budoucí podoby směrnice o vysílání pracovníků. 

6. Plánovaná odstávka datových sítí České pošty
Od soboty 10. března od 16 hodin do neděle 11. března do 16 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde k uzavření pošt, jejichž seznam včetně otevíracích dob naleznete na webu České pošty zde.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Termíny zkoušek v systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR - ČERVEN 2018. 

Seznamte se s výsledky 8. ročníku soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku 2017 - zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz