Newsletter SÚ ČR 06-02-2024

6. 2. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Nařízení vlády č. 18/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů 

2. Informace Finanční správy ČR: Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu
Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům. 

3. Informace MF ČR: Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1. 1. 2024

4. Informace MF ČR: Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 5. 2. 2024
Aktualizovaná verze metodického pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, spolu se stručným shrnutím učiněných změn a s vyznačením změn přímo v metodickém pokynu. 

5. Tisková zpráva MPSV: MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let. Ocení hlavně rodiny a snahu pracovat
Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reaguje tím mimo jiné na stávající složitost systému. Nově bude státní podpora oceňovat snahu klientů pracovat nebo řádnou školní docházku dětí. Dojde k nahrazení čtyř opakujících se příjmově testovaných dávek jednou novou dávkou. Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Změna znamená pouze jednu žádost a jedno řízení. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: Klientské centrum pro důchodovou agendu bude pro všechny tři okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih a Plzeň-město umístěno od 1. 3. 2024 na OSSZ Plzeň-město se sídlem v ulici Americká
Veškerou agendu důchodového a nemocenského pojištění nyní vyřizují v Plzni tři klientská centra: OSSZ Plzeň-město (ul. Americká), OSSZ Plzeň-sever (ul. Goethova) a OSSZ Plzeň-jih (ul. Lobezská). Od 1. 3. 2024 se přesunou přepážky důchodové agendy OSSZ Plzeň-sever a OSSZ Plzeň-jih na OSSZ Plzeň-město, kde vznikne společné centrum pro vyřizování všech záležitostí ohledně důchodů pro všechny okresy se sídlem v Plzni (sever, jih i město).

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 6. 2. 2024

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 6. 2. 2024 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Nabízíme Vám první číslo letošního ročníku Metodických aktualit.
MA č. 1/2024 shrnují nejdůležitější změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024 a dopady konsolidačního balíčku do odměňování zaměstnanců. Inspiraci pro řešení svých daňových či účetních problémů můžete nalézt i v odpovědích na dotazy z praxe.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2023.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

19. 3. – 21. 5. 2024  Praha
Mzdové účetnictví – rekvalifikační kurz (kombinovaná forma) (lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Mgr. Tomáš Červinka)

26. 3. – 28. 3. 2024  Praha
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

26. 3. 2024  Hotel DUO, Praha
PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ FÓRUM SVAZU ÚČETNÍCH ČR
přednášející: Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Mgr. František Boháček

*****

13. 2. 2024
Daně neziskových organizací – novinky a problémové oblasti (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
14. 2. 2024
Nemovitosti z pohledu daní aktuálně (lektor: Ing. Jan Tecl)
15. 2. 2024
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
16. 2. 2024
Konsolidační balíček z pohledu účetnictví a daní (lektor: Ing. Jan Molín)
22. 2. 2024
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 – konzultační seminář (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
27. 2. 2024
Finanční řízení, řídící kontrola a aktuality u fondů ve státních příspěvkových organizacích (lektor: Ing. Alena Kochová)
27. 2. 2024
Daňová optimalizace a její zákonné meze (lektoři: Mgr. Ondřej Dráb, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., JUDr. Patrik Koželuha, Ph.D.)
29. 2. 2024
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
7. 3. 2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
11. 3. 2024
Zásoby z pohledu účetnictví a daní (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/