Newsletter SÚ ČR 05-12-2017

5. 12. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto informovat o novinkách a nabídnout školení SÚ ČR na aktuální témata:

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

5. 2. 2018 = EET v podmínkách roku 2018 – praktická problematika, novinky, daňové doklady a 3. vlna

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb 

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:

 • Poslední číslo letošního ročníku Metodických aktualit č. 10/2017 přináší důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 9/2017 jsou tematicky zaměřeny na právní úpravu vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu v občanském zákoníku. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Vás seznámí s nejnovějšími výklady a aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. MA č. 9/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 8/2017 obsahují podrobný odborný komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017. Jeho autorem je Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Závěrečná část publikace je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. MA č. 8/2017 v tištěné podobě si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Využijte vánoční akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • CELÝ ROČNÍK MA 2016 MŮŽETE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ AKČNÍ NABÍDKY ZÍSKAT ZA POUHÝCH 250 KČ - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde. Jednotlivá čísla MA 2016 lze nyní zakoupit za pouhých 29 Kč.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

Legislativa a navazující informace: 

1. Sbírka předpisů České republiky

Dne 30. listopadu 2017 byla ve Sbírce předpisů České republiky publikována vyhláška č. 401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 139, ze dne 29. listopadu 2017, byla publikována: 

 • pod č. 398/2017 Sb. novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • pod č. 397/2017 Sb. novela vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

Obě novely nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018. 

2. Závěry z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR
Finanční správa zveřejnila zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 11. 2017. Na jeho listopadovém jednání byl diskutován také příspěvek 512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků. 

3. Upozornění k tiskopisům 2017
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“). Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2 (dále jen „DAP č. 2“). 

4. Celní správa upozorňuje na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1. 1. 2018
Na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/217, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, mimo jiné dochází k 1. 1. 2018 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU. V souladu s nařízením Komise dojde k odstranění/vyřazení Ukrajiny ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP k 1. 1. 2018. 

Další důležité informace: 

8. ročník tradičního odborného semináře Národní účetní rady se koná v pátek 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na webových stránkách www.kdpcr.cz/nur, kde naleznete i podrobnější informace. 

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz