Newsletter SÚ ČR 05-02-2019

5. 2. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.

SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI S KOMOROU CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH:

pátek 15. 2. 2019:
Novinky v účetnictví a daních (lektor: Ing. Jan Molín, Ph.D.)

středa 20. 2. 2019
Mzdové účetnictví (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)

SOFTWAROVÝ SYSTÉM „ÚČETNÍ PORADCE“:

Jednotlivé verze informačního a poradenského softwarového systému ÚČETNÍ PORADCE či jeho samostatné rozšiřující moduly si můžete objednat v našem e-shopu. Náš softwarový produkt je určen účetním, daňovým poradcům, ekonomům.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • Objednejte si předplatné časopisu Metodické aktuality na rok 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe.
 • MIMOŘÁDNÁ AKCE. Využijte slevy a objednejte si Metodické aktuality ročník 2018 za pouhých 750 Kč - E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • Dne 14. 1. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 2/2019, které obsahují podrobný komentář ke všem významným změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění doplněný řadou praktických příkladů. Veškerými novinkami vás provede Ing. Marta Ženíšková. Před více než rokem jsme se na stránkách našeho časopisu věnovali problematice vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu. Judikatura v této oblasti se neustále vyvíjí, s nejnovějšími rozhodnutími Nejvyššího soudu vás seznámí JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Dozvíte se, jaké jsou nové výklady právní úpravy společenství vlastníků, nájmu bytu aj. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 1/2019 se věnují problematice účtování majetkových a dluhových cenných papírů v účetnictví podnikatelů a daňovým souvislostem z pohledu daně z příjmů právnických osob. Na odborném článku se autorsky podílely Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Eva Šedinová. Dozvíte se, na jakých účtech se o jednotlivých skupinách cenných papírů a podílů účtuje, jak je správně ocenit při pořízení a k okamžiku sestavení účetní závěrky (kdy provádět přecenění a jakým způsobem zaúčtovat oceňovací rozdíly), jak účetně i daňově řešit výnosy plynoucí po dobu držby cenných papírů a podílů nebo z jejich prodeje aj. Jak správně zdanit honoráře zahraničních umělců vystupujících v ČR, jsou-li daňovými nerezidenty, a jaké povinnosti v této souvislosti vznikají organizátorům tuzemských kulturních akcí, na to vám odpoví autorka druhého publikovaného příspěvku, Mgr. Magdaléna Vyškovská. MA č. 1/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 10/2018 se zabývají účetní závěrkou podnikatelů 2018. Kolektiv autorů svoji pozornost zaměřil na inventarizaci majetku a závazků, jednotlivé uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky ve vazbě na kategorizaci účetních jednotek a povinnost jejího ověření auditorem. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů a přehledů. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2018 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě na alza.cz
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si v našem e-shopu předplatné časopisů Účetnictví a Účetnictví NO a obcí na rok 2019.
 • VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY a objednejte si v našem e-shopu celý aktuální ročník těchto odborných časopisů za zvýhodněnou cenu.

 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2019 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2018.

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019
Generální finanční ředitelství dne 30. 1. 2019 zveřejnilo informaci k dotazům, zda se od účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty snížení sazby daně týká i dopravy osob visutými dráhami.

2. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 1. 2019
Dne 23. 1. 2019 se uskutečnilo další jednání zástupců GFŘ a MF s Komorou daňových poradců ČR. Byly diskutovány dva příspěvky - 536/23.01.19 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy a 538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH.

3. Daňový balíček 2019
Daňový balíček 2019 (sněmovní tisk č. 206) byl Poslaneckou sněmovnou schválen 21. 12. 2018 (viz informace MF). Daňový balíček 2019 je souborem novelizací několika předpisů, zejména zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, daňového řádu, celního zákona aj. Většina změn, které přináší, nabyde účinnosti v průběhu roku 2019. Projednání daňového balíčku bylo zařazeno na program 5. schůze Senátu, která se konala 30. 1. 2019 (senátní tisk č. 32). Senát návrh zákon vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 88).

4. Tisková zpráva MPSV: Senát posvětil navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Chybí jen podpis prezidenta.
Senát dne 31. 1. 2019 schválil novelu zákona o sociálních službách, která velice podstatně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD) pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.

5. ČSSZ připravila leták s důležitými informacemi - Jak nezaměstnanost a evidence na Úřad práce ČR ovlivňuje důchod?
Dozvíte se z něj, jak se doba evidence u úřadu práce započítává pro nárok na důchod a jeho výši.

6. Tisková zpráva Ústavního soudu: Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení zákona o registru smluv
Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny 30 senátorů na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně na zrušení § 2 odst. 1 písm. b), písm. k) ve slovech „nebo národní podnik“, písm. n) a § 8 odst. 3 téhož zákona. Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/17.

7. Další zpoždění: Senát adaptační zákon k GDPR vrátil
Poslanci už sice jednou adaptační zákon k GDPR schválili, senátoři však navrhli několik změn a norma se tak bude opět projednávat ve Sněmovně. Zákon, kterým si u nás můžeme upravit pravidla odchylně od GDPR, jsme dlouho odkládali a jsme tak jednou z posledních zemí, která ho nepřijala do účinnosti nařízení v květnu 2018. Ať už projde v původní verzi, nebo se senátními úpravami, novinky se hlavně týkají pokut a věkového omezení při udělování souhlasu online. Více zde.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Národní účetní rada: předsednictví se ujímá Komora auditorů ČR
Od 1. 2. 2019 předsednictví NÚR přechází z Fakulty financí a účetnictví na Komoru auditorů ČR. Úřadující předsedkyní se po Ladislavu Mejzlíkovi stává Irena Liškařová.

Soutěž Daňař & daňová firma roku 2018: blíží se slavnostní vyhlášení výsledků
Soutěž Daňař & daňová firma roku je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která existuje již od roku 2010. Soutěž má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů. Součástí jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/nejlepší lektorky v daních a nejžádanějšího zaměstnavatele v daních. V roce 2018 byla nově zařazena i kategorie Největší poradenské firmy roku 2018.
Soutěž pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR, mediálními partnery soutěže pro ročník 2018 jsou Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, ČIIA a Svaz účetních České republiky. Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním večeru 7. února 2019.

 

Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz