Newsletter SÚ ČR 05-01-2021

5. 1. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů- Vyhláška č. 610/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
- Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
- Zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
- Vyhláška č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
- Zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
- Zákon č. 586/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 584/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
- Vyhláška č. 581/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.   

2. Finanční zpravodaj č. 1/2021
- Pokyn GFŘ– D–48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy (s účinností od 1. 1. 2021 ruší Pokyn GFŘ-D-24) 

3. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH, podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH, a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. 

4. Na webu Finanční správy je k dispozici aktualizovaná verze webové aplikace a tiskopis žádosti o kompenzační bonus pro 5. bonusové období.
- 5. bonusové období = 25. 12. 2020 - 23. 1. 2021 (max. 30 dní)
-  500 Kč / kalendářní den = max. 15 000 Kč
- žádost za toto období lze podat do 24. 3. 2021
- POZOR – Kompenzační bonusy jsou na základě zákona vypláceny pouze po dobu přijatých opatření orgánů státní správy. 5. bonusové období sice trvá do 23. 1. 2021, ale omezení spjatá s nouzovým stavem aktuálně trvají do 22. 1. 2021. Z tohoto důvodu bude všem žadatelům bonus vyplacen pouze do 22. 1. 2021. Pokud žadatel vyplní žádost do 23. 1. 2021, bude mu v případě dalšího prodloužení nouzového stavu automaticky vyplacena částka 500,- Kč za další bonusový den. 

5. MF ČR: Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021 

6. MF ČR: Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021
Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. 

7. ČSSZ: Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné
Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné.


Soutěž DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2020:

V pátek 8. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2020, jež pořádá nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Hlasovat je možné mimo jiné v kategoriích Daňař roku, Daňová naděje či Nejžádanější zaměstnavatel v daních prostřednictvím webové stránky www.danar-roku.cz.
Výsledky hlasování budou vyhlášeny v úterý 9. února 2021. S ohledem na probíhající nouzový stav v ČR bude forma vyhlášení letošního ročníku zřejmě odlišná od předešlých ročníků, vše bude včas upřesněno na webových stránkách soutěže.
Mediálními partnery soutěže jsou Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, ČIIA a Svaz účetních ČR.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 7. 12. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 10/2020 se věnují změnám, které přináší rozsáhlá novela daňového řáduod 1. 1. 2021. Blíží se konec roku a s ním i období příprav na sestavení účetní závěrky. Připravili pro Vás rekapitulaci jednotlivých činností, ale i nesprávných postupů či chyb, ke kterým v praxi dochází. Prosincové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

Metodické aktuality č. 9/2020 obsahují odborný komentář k nejdůležitějším novinkám v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 1. 2021. Velká novela zákona o obchodních korporacích se dotkla např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti, zpřísnila odpovědnost členů statutárních orgánů aj. MA č. 9/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 12/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020 .

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

14. 1. 2021
Novinky v DPH v roce 2021 (lektor: Jan Tecl)
26. 1. 2021
Daně nestátních neziskových organizací (lektor: RNDr. Petr Beránek)
27. 1. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
28. 1. 2021
Aktuality v účetnictví a daních (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/