Newsletter SÚ ČR 03-11-2020

3. 11. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 450/2020 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon  č. 449/2020 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 438/2020 Sb. – Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 437/2020 Sb. – Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
- Sdělení č. 436/2020 Sb. – Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
- Sdělení  č. 435/2020 Sb. – Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

2. Finanční zpravodaj číslo 26/2020
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

3. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům
K daňového balíčku na rok 2021 byl připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Cílem je, aby nová úprava daní platila od 1. ledna 2021. Daňový balíček nyní míří do závěrečného čtení.

4. Tisková zpráva MF ČR: Parlament umožnil prodloužení programu COVID III
Senát ve čtvrtek 29. října schválil návrh novely zákona o státní záruce připravený Ministerstvem financí, která umožní prodloužení programu COVID III.

5. Tisková zpráva MF ČR: Plošný odklad splátek končí, poskytovatelé úvěrů budou klientům pomáhat individuálně
V sobotu 31. října 2020 končí plošné moratorium na splátky úvěrů a hypoték. Banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů dnes ujistili ministryni financí, že budou na individuální bázi vycházet vstříc klientům, kteří se po jeho skončení mohou dostat do finančních problémů. Ministerstvo financí proto v tuto chvíli nebude navrhovat prodloužení úvěrového moratoria. Situaci však bude i nadále aktivně monitorovat a v případě potřeby bude připraveno zareagovat konkrétními legislativními či nelegislativními kroky. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová po jednání s prezidentem České bankovní asociace Tomášem Salomonem a zástupci nebankovních úvěrových společností i neziskových organizací zabývajících se ochranou spotřebitele.

6. Finanční správa ČR: Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 30. 4. 2021
V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.

7. Tisková zpráva MPSV: Jste doma kvůli zavřenému provozu? Vypomáhat v nemocnici či sociálních službách můžete. Zaměstnavatel o příspěvek z Antiviru nepřijde
Zákoník práce nijak nebrání výpomoci ve zdravotnictví či sociálních službách volným zaměstnancům z nuceně uzavřených provozů. Může se jednat např. o pracovníky gastronomických zařízení, maloobchodu, služeb atd. Jejich zaměstnavatelé se také nemusí obávat, že přijdou o příspěvek z programu Antivirus.

8. Tisková zpráva MPSV: Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 procent schváleno i Senátem
Po schválení poslanci ve stavu legislativní nouze v minulém týdnu dnes zvedla ruku pro krizové ošetřovné také většina senátorek a senátorů. To bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol. Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nezůstanou bez příjmu díky nároku na ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč. Na ošetřovné budou mít nárok také tzv. dohodáři, kteří odvádí pojistné. Posledním krokem k nabytí účinnosti této úpravy je podpis prezidenta republiky.

9. Tisková zpráva MPSV: S doklady k nároku na dávky lidé zatím na úřad nemusí. Vyhnou se možnému riziku přenosu COVID-19
Senát dnes schválil návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zjednodušení administrativy některých nepojistných sociálních dávek. Cílem úpravy je co nejvíce omezit osobní kontakt na pobočkách, a tím ochránit klienty, ale i zaměstnance Úřadu práce před rizikem šíření nákazy COVID-19. Úprava konkrétně znamená, že příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na děti a zvýšeného příspěvku na péči nebudou muset pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. U příspěvku na bydlení pak nebudou dokládat ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávek jako v předchozích třech měsících roku 2020.

10. Tisková zpráva MPSV: Příspěvek 5000 korun pro všechny důchodce poslanci schválili. Vyplacen má být ještě letos
Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 Kč pro všechny důchodce. Cílem návrhu je podle Jany Maláčové především mezigenerační solidarita a pomoc jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel, na kterou zejména kvůli rekordnímu zdražování současná krize tvrdě dopadla. Nyní zamíří návrh do Senátu, který by jej měl projednat tak, aby byl příspěvek vyplacen ještě před koncem tohoto roku.

11. Tisková zpráva ČSSZ: Pro zaměstnavatele: jak správně předávat podklady k ošetřovnému a ostatním dávkám (s výjimkou eNeschopenky)
Podzimní měsíce a vyhlášená mimořádná opatření vedou mimo jiné opět k velkým omezením fyzického styku. Současně narůstá počet osob v karanténě a díky uzavřeným školám vzroste i počet rodičů, žádajících o ošetřovné na základě zvláštního zákona, který byl v pátek 30. října podepsán prezidentem republiky a vyhlášen ve sbírce zákonů.

12. Poštovní datové zprávy jsou po dobu nouzového stavu opět zdarma
Na základě návrhu Ministerstva vnitra může téměř milion a čtvrt uživatelů datových schránek komunikovat zdarma nejen se státem, ale i mezi sebou. Poštovní datové zprávy mají platnost doporučeného dopisu. Návrh schválila vláda.
Od 2. listopadu 2020 až do konce nouzového stavu mohou firmy, podnikatelé i ostatní uživatelé využívat datové schránky kompletně zdarma. V rámci podpory elektronické komunikace si mezi sebou mohou nově zdarma posílat faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.


DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2020 – nominace zahájeny

Letošní již 11. ročník profesní soutěže DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU, který pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, byl zahájen. O půlnoci z neděle na pondělí 2. listopadu 2020 bylo otevřeno na webových stránkách soutěže https://www.danar-roku.cz/celkem šest kategorií, ve kterých je možné zasílat nominace či hlasy. Nedílnou součástí soutěže je vyhlášení kategorie ETL Největší poradenská firma za rok 2020. Mediální podporu zajišťují mimo jiné Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních ČR.
Nominace a hlasování probíhají prostřednictvím webových stránek https://www.danar-roku.cz/ a soutěž bude ukončena 8. ledna 2021. Výsledky soutěže budou zveřejněny o měsíc později, konkrétně 9. února 2021.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 12. 10. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 8/2020 se věnují nejdůležitějším věcným změnám v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2020 s důrazem na novelu účinnou od 1. 9. 2020. Jedná se zejména o změny v uplatňování DPH při obchodování v režimu call-off-stock, nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů při zajištění přepravy prostřední osobou a prokazování splnění podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Říjnové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020 

*********

VÝHODNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou.

12. 11. 2020
Datové schránky v praxi (lektor: MVDr. Milan Vodička)
16. 11. 2020
Základní rozdíly mezi ČÚS x IFRS (lektor: Ing. Kamila Marešová)
26. 11. 2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
30. 11. 2020
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty (lektor: Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/