Newsletter SÚ ČR 03-09-2019

3. 9. 2019

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o své činnosti a aktuální nabídce svých produktů a školení.

*********

ODBORNÉ ČASOPISY – VÝHODNÁ LETNÍ NABÍDKA:

 • BALÍČEK DUO:  Metodické aktuality a Účetnictví
 • BALÍČEK TRIO: Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2019 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 15 %

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

6. 9. 2019
MA – Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění ve světle nových pravidel pro superhrubou mzdu (lektorka: Mgr. Magdaléna Vyškovská)

11. 9 - 13. 11. 2019 rekvalifikační kurz
Mzdové účetnictví (lektorky: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková) 

12. 9. 2019
Účetní a daňové doklady, fakturace – včetně změn pro rok 2019 (lektor: Tomáš Líbal) 

16. 9 2019
MA – GDPR – praktický průvodce pro účetní (lektor: MVDr. Milan Vodička)

17. 9. 2019
MA – Judikatura Soudního dvora EU k DPH (lektorka: Ing. Olga Hochmannová)

18. 9. – 8. 10. 2019 čtyřdenní kurz
Daňové minimum (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)

30. 9. 2019
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

1. 10. 2019
Podíly v korporaci, rozdělení zisku (lektor: Mgr. Tomáš Hrdina)

3. 10. 2019
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)

15. 10. 2019
Zajímavosti v G suite (lektor: Ing. Radek Pohnán)

16. 10. 2019
PAP – metodika (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

23. 10. 2019
PAP – příklady (OSS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová) 

30. 10. 2019
MA – Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

*********

Nerozhodli jste se využít některou z výše uvedených letních akcí? Vyberte si z nabídky produktů v našem e-shopu – např.:

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si Metodické aktuality - ročník 2019 v našem e-shopu. Máte-li zájem o MA ročník 2019 v digitalizované podobě, objednávejte zde. Získáte tak aktuální informace a komentáře k legislativním změnám, odborné výklady k vybraným účetním a daňovým tématům, stanoviska k dotazům z praxe. 
 • Dne 10. 6. 2019 vyšly Metodické aktuality č. 7/2019. Přinášejí shrnutí dosavadních poznatků a zkušeností se zpracováním a ochranou osobních údajů v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky (MVDr. Milan Vodička a JUDr. Tereza Drábková), stručně seznamují i s novým českým zákonem o zpracování osobních údajů. Obsahují odpovědi i na odborné dotazy z praxe, které se dotýkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz
 • Metodické aktuality č. 6/2019 obsahují odborný komentář k rozsáhlé novele zákona o DPH se základní účinností od 1. 4. 2019 (Ing. Václav Benda) a několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů (Ing. Jana Dlabačová). MA č. 6/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 5/2019 přinášejí aktuální pohled na přípustnost a právní režim souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v s.r.o. a a.s. s využitím nejnovější judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.). Další odborný článek je zaměřen na problematiku zaměstnávání cizinců v České republice, zejména z pohledu zdanění jejich příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (Mgr. Magdaléna Vyškovská). MA č. 5/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2018 a 2019 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

NAVŠTIVTE E-KNIHOVNU SÚ ČR  


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Dne 30. 8. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 221/2019 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Nové nařízení nabývá účinnosti dnem 6. 9. 2019 a vymezuje typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku (vč. formy hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci) a jejich všeobecné podmínky.

2. Tisková zpráva MF ČR: Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie
Živnostenský balíček, který usnadní život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Jde o desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z čehož některé jsou již splněny.

3. Tisková zpráva MPSV ČR: Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky jsou v plném proudu
Datum spuštění projektu elektronické neschopenky („eNeschopenky“) se nezadržitelně blíží. Ostrý start je stanoven na 1. 1. 2020. Ten den spustí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plně funkční provoz celého systému.  Do té doby je potřeba učinit ještě mnoho dílčích kroků, aby rozjezd proběhl zdárně a bez jakýchkoliv komplikací. Více zde.

Důležité informace k eNeschopence naleznete na speciálních stránkách ČSSZ.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Národní účetní rada: NI-61 Zákaznické věrnostní programy do vnějšího připomínkového řízení
Dne 20. 6. 2019 schválila NÚR na svém zasedání návrh interpretace NI-61 Zákaznické věrnostní programy. Zpracovatelem návrhu interpretace je doc. Ing. David Procházka (VŠE v Praze). Připomínáme, že připomínky k návrhu této interpretace můžete zasílat na adresu prochazd@vse.cz do 31. 10. 2019.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz