Newsletter SÚ ČR 02-07-2024

2. 7. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 206/2024 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
- Nařízení vlády č. 202/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

2. Tiskové zprávy MF ČR:
- Vysvětlení k přípravě doprovodného zákona k zákonu o účetnictví
Ministerstvo financí reaguje na diskusi v pořadu Partie Terezie Tománkové vysílaném na CNN Prima News dne 30. června, kde byl zmíněn problém ohledně určení nákladů při prodeji nemovitosti v návrhu doprovodného zákona k zákonu o účetnictví.
- Novela zákona o dani z přidané hodnoty prošla ve Sněmovně prvním čtením
Poslanecká sněmovna 28. 6. 2024 v prvním čtení podpořila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.
Novela zákona obsahuje kromě implementace unijního práva řadu podstatných drobných technických změn, které reagují na vývoj judikatury a poznatky z praxe.
- Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o cenách
Poslankyně a poslanci 26. 6. 2024 ve třetím čtení schválili návrh komplexní novely zákona o cenách. Současný zákon o cenách platí již téměř 35 let a poslední významnou novelizací prošel v roce 2009. Novela nyní míří k projednání do Senátu ČR.

3. Informace MF ČR: Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1. 7. 2024
Aktualizovaná verze metodického pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, spolu se stručným shrnutím učiněných změn. 

4. Finanční správa ČR: Přerušení provádění vybraných článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Běloruskou republikou
Generální finanční ředitelství zveřejňuje informaci k přerušení provádění vybraných článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Běloruskou republikou.

5. MPSV ČR - PŘEHLEDNĚ: Legislativní změny s účinností od 1. července. Navýší se příspěvek na péči a zavádí evidence DPP
Od 1. července 2024 vejdou v účinnost některé legislativní úpravy z dílny MPSV. Dojde například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP. Česko se také více otevře kvalifikovaným pracovníkům z bezpečných zemí. V účinnost vstupují také dvě vládní nařízení navržené MPSV. 

6. Nabízíme souhrn novinek od 1. 7. 2024 ve mzdové oblasti:

 • povinná registrace všech zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance na DPP u ČSSZ (i v případě, že nezakládající účast na nemocenském pojištění)
 • povinné měsíční elektronické odesílání nového hlášení DPP (i za měsíce, ve kterých bude příjem zaměstnance na DPP nulový) – „Výkazu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ (dále „Výkaz“), poprvé za měsíc červenec do 20. 8. 2024
 • povinnost u pokračujících DPP (sjednaných před 1. 7. 2024, u kterých dosud nebyl oznámen nástup zaměstnance, tj. nezaložily účast na nemocenském pojištění) oznámit nástup s odesláním Výkazu za červenec
 • zaměstnanci pracující na základě DPP jsou do konce roku 2024 nadále účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč
 • nový způsob hlášení nástupu zahraničních zaměstnanců a nařízení vlády obsahující seznam států, jejichž zaměstnanci od července nepotřebují pracovní oprávnění
 • schválené změny v zaměstnaneckých benefitech:

  • upravení podmínek osvobození příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnavatelem bývalým zaměstnancům po odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně,
  • upřesnění podmínek osvobození u akcí pořádaných zaměstnavatelem pro zaměstnance,
  • ocenění nepeněžního příjmu u školkovného pro děti zaměstnanců

7. Tisková zpráva MPSV ČR: Poslanci schválili nový mechanismus valorizace minimální mzdy. Zvýší se tak předvídatelnost jejího vývoje pro zaměstnance i firmy
Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanovuje jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat sdělením do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativou stanovených parametrů. Tímto krokem se realizuje jeden z bodů programového prohlášení vlády. 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Reorganizace PSSZ a OSSZ v Praze, Středočeském kraji a Plzeňském kraji od 1. 7. 2024
Ve Středočeském a Plzeňském kraji dochází od 1. 7. 2024 k organizačním změnám, které klientům přinesou přehlednější uspořádání a větší komfort při vyřizování jejich záležitostí spojených se sociálním zabezpečením. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Praha-východ a OSSZ Praha-západ budou nově organizačně začleněny pod Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), čímž se PSSZ stane společným kontaktním místem pro celou Prahu a také pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Obdobně OSSZ Plzeň-jih a OSSZ Plzeň-sever budou začleněny pod OSSZ Plzeň-město, která nově ponese název OSSZ Plzeň a stane se tak společným kontaktním místem pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever. 

9. Tisková zpráva ČSSZ: V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek, pozor na přísná omezení
Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené výjimky. 

10. Úřední sdělení ČNB ze dne 27. června 2024 o úpravě základních úrokových sazeb
Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 27. června 2024 schválila s účinností od 28. června 2024 snížení limitní úrokové sazby pro 2T REPO operace ČNB na 4,75 %, snížení diskontní sazby na 3,75 % a snížení lombardní sazby na 5,75 %.


Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 4. 7. 2024 v 16:00 hodin a 8. 7. 2024 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- Nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2024 se podrobně věnuje AML povinnostem účetních a přináší aktuální informace ke změnám v oblasti dohod o provedení práce.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 6/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2024.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

16. - 18. 9. 2024  Praha
Základy účetnictví - 3denní speciál (prezenčně i online) (lektor: Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA)

NOVINKA  24. 9. – 26. 11. 2024
Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz (kombinovaná forma)
(lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Mgr. Tomáš Červinka, Jana Dorčáková, Martina Huřťáková)

4. 11. 2024  Praha, Hotel DUO
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024

*****

20. 8. 2024
Využití umělé inteligence v účetní profesi – ONLINE (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

11. 9. 2024
Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)

12. 9. 2024
Novela zákona o účetnictví - žhavé novinky ONLINE (lektor: Ing. Alice Šrámková)

19. 9. 2024
Opravy chyb minulých let, odhady a změny odhadů – dopady do účetnictví a daní (lektoři: Ing. Monika Randáková, Ph.D., Ing. Yveta Schmalzová, MBA)

20. 9. 2024
Aktuální mzdová problematika v praktických příkladech (prezenčně i online) (lektor: Ing. Olga Krchovová)

Kompletní nabídka odborných seminářů zde.

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
 7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
 8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV aj.).

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/