Newsletter SÚ ČR 02-06-2020

2. 6. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (prodloužení pozastavení elektronické evidence tržeb do 31. 12. 2020)
- Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (úprava podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus pro společníky malých společností s ručením omezeným)
- Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů (odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatel, za květen až červenec 2020 do 20. 10. 2020 a podmínky pro snížení penále o 80 % za toto dlužné pojistné; od 1. 6. 2020 pouze bezhotovostní platby na účet OSSZ; podávání přehledu o pojistném, ELDP a dalších tiskopisů výhradně v elektronické podobě; prodloužení nároku na ošetřovné do 30. 6. 2020)

2. Finanční správa: Zásadní chyby při vyplňování Žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o.
Finanční správa žádá společníky, kteří posílají vyplněný formulář o Pomoc společníkům malých s. r. o. (datovou schránkou, e-mailem, poštou) a jejich bydliště je v jiném městě, než sídlo společnosti, aby zasílali žádosti na správný finanční úřad – územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zjednoduší a zrychlí tím vyřízení své žádosti.
Pomoc společníkům malých s.r.o.
Žádost v rámci Pomoci společníkům malých s. r. o. včetně pokynů k vyplnění je dostupná zde

3. Tisková zpráva MF ČR: Vláda ukončila cenové moratorium na nájemné z bytů
V pondělí 1. června vláda na návrh Ministerstva financí ukončila cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu
Vláda v pondělí 1. června schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice). Předloha do národní úpravy rovněž zapracovává aktuální doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) ve věci implementace Mezinárodních standardů v boji proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (Doporučení FATF) a řeší požadavky z praxe. Cílem je tak do českého právního řádu zavést moderní právní úpravu boje proti praní peněz a proti financování terorismu odpovídající mezinárodním standardům v této oblasti, která přispěje k předcházení aktuálním teroristickým hrozbám. 

5. Tisková zpráva MF ČR: Daňový balíček přináší stravenkovou revoluci i vyšší příjmy pro obce
Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. Součástí balíčku je také změna v oblasti daně z nemovitých věcí, kde Ministerstvo financí vyslyšelo požadavek samospráv získat možnost nastavit výši této daně pro jednotlivé městské části různě, a osvobození rodičů hospitalizovaných dětí od místních poplatků. 

6. Tisková zpráva MF ČR: Poslanci schválili upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Poslanecká sněmovna na schůzi dne 27. května ve zrychleném jednání schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém měsíci Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil. 

7. Finanční správa: Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu nouzového stavu byla v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon), uložena pracovní povinnost studentům pro poskytování sociálních služeb. Jak posoudit z pohledu zákona o daních z příjmů peněžní náhradu za nařízený povinný výkon pracovní činnosti? 

8. Tisková zpráva MF ČR: Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Sněmovna v prvním čtení
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny dne 27. května 2020 prošel Sněmovnou v prvním čtení.
Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu. 

9. Tisková zpráva MF ČR: Poslanci schválili protikrizový daňový balíček
Poslanecká sněmovna v pátek 29. května ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy. Návrh zavádí institut zpětného uplatnění daňové ztráty a snižuje DPH u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu na 10 %. Snižuje také silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny o 25 % a rozšiřuje oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí při mimořádných událostech. Protikrizový daňový balíček nyní míří do Senátu.
Svaz účetních České republiky v rámci spolupráce s KDP ČR podpořil návrh zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty. 

10. Tisková zpráva MPSV: Firmy do 50 zaměstnanců zřejmě nebudou muset platit sociální pojištění - Poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové
Poslanecká sněmovna v pátek 29. května ve stavu legislativní nouze schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Pro návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na další finanční pomoc firmám zvedla ruku drtivá většina poslanců. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Jde o další cílenou podporu MPSV pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.
V rámci návrhu zákona byl schválen pozměňovací návrh, který navrhuje zpětné navrácení dosavadní osmidenní lhůty pro zasílání oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání příslušné OSSZ.
Svaz účetních České republiky vnímal nedávné zkrácení lhůty pro administraci přihlášení, resp. odhlášení zaměstnanců příslušné správě sociálního zabezpečení jako neúměrnou administrativní zátěž a připojil se k iniciativě za zrušení této absurdní podmínky. 

11. Tisková zpráva MPSV: MPSV prosadilo výraznou pomoc zaměstnavatelům i rodinám. Sněmovna schválila novelu zákoníku práce
Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité administrativní zátěže. 

12. ČSSZ: Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020.
Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Aktualizovaný tiskopis najdete zde

13. ČSSZ: Trvalé uzavření pokladen OSSZ od 1. 6. 2020
Od 1. 6. 2020 dochází k TRVALÉMU UZAVŘENÍ POKLADEN JEDNOTLIVÝCH OSSZ, a to na základě zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb (ČNB).


ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2020:

Třetí ročník profesní soutěže ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2020 odstartoval 1. června 2020. Stejně jako v minulých letech se soutěž koná pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky. Nominace do soutěže lze zasílat do 7. září 2020. Více informací naleznete na webové stránce www.ucetni-roku.cz.


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 12. 5. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2020 se věnují právní úpravě zákonné odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře, současně vám poskytnou i pohled účetní a ve vazbě na DPH. Přinášejí také praktický souhrn opatření přijatých v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

4. 6. 2020
Daňové a účetní aktuality v souvislosti s pandemií COVID-19 (lektoři: Ing. Petr Kout, Tomáš Líbal)
5. 6. 2020
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace) (lektor: RNDr. Petr Beránek)
8. 6. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu - Ostrava (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
16. 6. 2020
Aktuality v IFRS (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)
18. 6. 2020
Mzdové aktuality v době koronaviru (lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová)
14. 7. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektorka: Ing. Dana Vanke)
15. 7. 2020
Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/