Newsletter SÚ ČR 02-03-2021

2. 3. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


DOPIS PREZIDENTKY SVAZU ÚČETNÍCH ČR MINISTROVI PRŮMYSLU A OBCHODU:

Svaz účetních České republiky se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v souvislosti s aktuálním usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a přijatým krizový opatřením o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Navržené opatření neobsahuje výjimku pro osoby a firmy poskytující své služby v rámci živnosti „Účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Prezidentka SÚ ČR požádala o zahrnutí služeb účetních a účetních poradců do seznamu výjimek ze zákazu poskytování služeb. Celý text dopisu naleznete zde.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021
- Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

2. Tisková zpráva MF ČR: Účetní a daňoví poradci svou činnost provozovat mohou
Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu účetního, daňového poradce či auditora a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů. 

3. Tisková zpráva MF ČR: Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita
Ministerstvo financí a Finanční správa spouští Online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz. Půjde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit. Stačí k tomu mít například občanku s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu. Zachováno zůstává přihlášení přes datovou schránku nebo si přístupové údaje vyzvednete na finančním úřadě. 

4. Tisková zpráva MF ČR: Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí
Po Poslanecké sněmovně také Senát schválil nový kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit bude po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021. Návrh zákona nyní dostane k podpisu prezident republiky. 

5. Tisková zpráva GFŘ: Nárok na kompenzační bonus mají i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu
Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr - už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus. 

6. Finanční správa ČR: Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19 - Aktualizace praktického postupu při uplatnění promíjení DPH k 1.3.2021
V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020. Daň se promíjí u diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie. 

7. Finanční správa ČR: STOP SLOŽENKÁM!
- Přihlaste se k zasílání údajů k platbě daně z nemovitých věcí emailem, a to do pondělí 15. března 2021. 

8. Tisková zpráva MPSV: Nová „izolačka“ – pro lidi v karanténě na 14 dní 100% náhrada příjmu. Návrh ministryně Maláčové má podporu vlády
Vláda v pondělí 1. března schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců v karanténě či izolaci na 100 procent denního vyměřovacího základu. Ta má být nově vyplácena za období od 1. března 2021. Nově by měl být příspěvek vyplacen za všechny jinak pracovní dny, které zaměstnanec stráví v karanténě nebo izolaci. Ty byly prodlouženy z 10 na 14 dní.

9. Tisková zpráva MPSV: MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku
Ministerstvo práce a sociálních věcí nově poskytne slevu na pojistném i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které byly v úpadku, tj. insolvenci před počátkem roku 2020. K rozhodnutí došlo v návaznosti na dohodu Ministerstva financí se zástupci Evropské komise o změně výkladu dosud aplikovaných pravidel k podnikatelům. 

10. MPSV ČR: Krizové ošetřovné - aktuálně od 1. 3. 2021
Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 platí zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních. Od 1. března 2021 tedy vzniká nárok na ošetřovné i rodičům prvňáčků, druháků a rodičům dětí v mateřských školách, kteří dosud zařízení mohli navštěvovat. Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému naleznete na webu MPSV. 

11. Tisková zpráva MPSV: Pro některé dávky za 2. čtvrtletí nebudou muset lidé dokládat příjmy
Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí i v letošním roce přistoupilo ke zjednodušení administrativy a navrhlo možnost tzv. překlopení dávek do dalšího čtvrtletí. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v pondělí 1. března schválila vláda. Úpravy musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky. 

12. Tisková zpráva ČSSZ: Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 se nemění
Na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 dojde 1. března 2021 k uzavření všech školských zařízení (mateřských a základních škol, dětských skupin) s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den. 

13. ČSSZ: Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti
V souvislosti s novým vyhlášením nouzového stavu (od 27. února) ČSSZ aktualizovala také tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti v době trvání nouzového stavu.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Dne 9. 2. 2021 vyšlo další číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 2/2021 se věnují problematice daní vybíraných srážkou – povinnostem plátců daně a zejména pak podání ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a ročního vyúčtování srážkové daně. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2021 (v digitální podobě na  alza.cz) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

6. 4. 2021
PAP – Metodika (lektor: Ing. Alena Kochová)
8. 4. 2021
Digitalizace účetnictví a daní (lektor: MVDr. Milan Vodička)
13. 4. 2021
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
13. 4. 2021
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
14. 4. 2021
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB – promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
16. 4. 2021
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o .:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/