Newsletter SÚ ČR 02-02-2021

2. 2. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení  č. 25/2021 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů   

2. Finanční zpravodaj č. 8/2021
- Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události 

3. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí promine na 2 měsíce DPH na respirátory
Ministerstvo financí promine na omezenou dobu dvou měsíců daň z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky kriticky potřebné pro zastavení šíření pandemie běžné veřejnosti. 

4. Finanční správa ČR: Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona
Rozhodnutím ministryně financí „O prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události“ zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 5/2021 dne 12. 1. 2021 byla prominuta daň z příjmů u peněžních náhrad vyplácených dle § 35 zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon). 

5. Finanční správa ČR: Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb
V důsledku novelizací právních úprav poplatníci nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022, což se promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020 – 2022. 

6. Finanční správa ČR: Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus – upozornění na termín pro podání žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav
Finanční správa ČR upozorňuje na termín pro podávání žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav pro první a druhé bonusové období (tedy za období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 a od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020) pro provozovatele taxislužby a jiné individuální smluvní přepravy osob. 

7. Ošetřovné v lednu a únoru 2021
Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodloužilo také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 14. února 2021. Ošetřovné nenáleží pouze za období školních prázdnin, tedy v lednu za 29.1. a v únoru za období jarních prázdnin (1. 2. – 5. 2. a 8. 2. – 12. 2. 2021). 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Tři roky pomáhá tzv. otcovská novopečeným tatínkům
Díky novele zákona o nemocenském pojištění mohou od 1. února 2018 novopečení tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku. Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 138 707 výplat ve výši téměř 764 milionů Kč.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ON-LINE PREZENTACI PORTÁLU DANĚ PRO LIDI

Chcete vidět, jak velký krok kupředu udělal Účetní poradce spojením s Daněmi pro lidi? Přihlaste se zdarma na on-line prezentaci portálu Daně pro lidi, která proběhne 4. 2. 2021 v 10:00 – 10:30 hodin.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 12. 1. 2021 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 1/2021 se věnují změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a OSVČ 2020/2021 a nové právní úpravě dovolené od 1. 1. 2021. Lednové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2021 (v digitální podobě na  alza.cz) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

8. 2. 2021
Nezbytný přehled pro účetní v oblasti DPH (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
10. 2. 2021
Mzdové účetnictví 2021 – zákoník práce aktuálně (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
18. 2. 2021
Daň z příjmů právnických osob (lektor: Ing. Jan Tecl)
26. 2. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
26. 2. 2021
Daň z příjmů fyzických osob (lektor: RNDr. Petr Beránek)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/