Newsletter SÚ ČR 02-01-2018

2. 1. 2018

Vážení,

Svaz účetních České republiky si Vás tímto dovoluje informovat o novinkách a nabídnout odborné semináře na aktuální témata:

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 

1. 2. 2018 = Změny v personální a mzdové oblasti v praxi od roku 2018

8. 2. 2018 = Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb 

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

NOVĚ naleznete Svaz účetních České republiky na Facebooku

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH – AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

 • MA č. 1/2018 se věnují problematice rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů ve společnosti s ručeným omezeným a v akciové společnosti a dále neplatnosti smlouvy a dalších právních jednání. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. navazuje na své výklady a komentáře publikované v MA č. 8/2016 a č. 1/2017 a upozorňuje na názorové posuny v řešení některých otázek, které přináší aktuální judikatura. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Metodické aktuality č. 10/2017 přinášejí důležité informace k účetní závěrce podnikatelů 2017. Autorský kolektiv se zaměřil na vybrané problémové okruhy – zejména na oblast inventarizace, uzávěrkové operace, kategorizaci účetních jednotek ve vazbě na rozsah účetní závěrky (vítanou pomůckou budou jistě praktické přehledy) či pravidla pro povinný audit účetní závěrky a jejich aplikaci v příkladech. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. MA č. 10/2017 si můžete objednat přes náš E-shop, v digitalizované podobě zde.
 • Využijte NOVOROČNÍ AKCI, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 650 Kč - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde.
 • CELÝ ROČNÍK MA 2016 MŮŽETE V RÁMCI MIMOŘÁDNÉ AKČNÍ NABÍDKY ZÍSKAT ZA POUHÝCH 250 KČ - objednat si ho můžete přes E-shop. V digitalizované podobě ho můžete zakoupit zde. Jednotlivá čísla MA 2016 lze nyní zakoupit za pouhých 29 Kč.
 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA 2017 za cenu 60 Kč a MA 2018 za cenu 75 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání přes náš E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz. 

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

Dne 22. prosince 2017 byla ve Sbírce předpisů České republiky publikována vyhláška č. 463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Uvedená novela nabývá účinnosti 1. 1. 2018

Ministerstvo financí vydalo dne 22. prosince 2017 Finanční zpravodaj č. 10/2017, který mj. obsahuje novelu Českých účetních standardů pro podnikatele, dále pro banky a jiné finanční instituce a pro pojišťovny, a to v návaznosti na novelizaci příslušných prováděcích účetních vyhlášek od 1. 1. 2018.

Ve dnech 19. – 20. prosince 2017 na svých webových stránkách Finanční správa ČR zveřejnila:

 • Informaci GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Účelem této informace je nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit. 

 • Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4

S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH. 

 • Tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na skutečnost, že od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

V rámci druhého kola soutěže ČSOB Daňař & daňová firma roku 2017 můžete hlasovat ve vybraných kategoriích soutěže. Své hlasy můžete nominovaným odborníkům posílat do 12. ledna 2018 prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz , kde naleznete rovněž podrobnější informace o soutěži a jednotlivých kategoriích. 

Svaz účetních České republiky společně s Komorou certifikovaných účetních realizoval průzkum mezi absolventy Systému certifikace účetních. Výkonný výbor SÚ ČR zveřejnil zprávu k výsledkům průzkumu. 

Svaz účetních České republiky vydal Tiskovou zprávu k novele obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ zde.

Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz