Newsletter SÚ ČR 01-09-2020

1. 9. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Informace Finanční správy: Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). 

2. Finanční zpravodaj:
- č. 12/2020: Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- č. 11/2020: Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

3. Tisková zpráva MF ČR: Den otevřených dveří na Ministerstvu financí
Dne 28. září 2020 se již počtvrté otevřou veřejnosti brány Ministerstva financí. Kromě komentovaných prohlídek na Vás čeká také bohatý program pro dospělé i děti. Těšit se můžete na ukázku zásahu celosvětově proslulých služebních psů Celní správy, výstavu historických bankovek nebo besedu ministryně financí Aleny Schillerové s exministry financí Václavem Klausem a Jiřím Rusnokem. 

4. Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví: Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní
Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů. 

5. Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví: Od 1. září budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech
Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.

6. Pozor, kdo volá. Podvodníci napodobují banky
Banky v poslední době zaznamenaly nárůst útoků na jejich klienty formou takzvaného vishingu. Česká bankovní asociace proto apeluje na klienty, aby se nenechali nachytat a nedali podvodníkům možnost dostat se k jejich penězům. Útočníci napodobují telefonní čísla call center různých bank a z nich pak lidem volají s tím, že došlo ke zneužití jejich platební karty.


Soutěž ÚČETNÍ ROKU 2020 – uzávěrka nominací se blíží:

Máte svého oblíbeného účetního nebo účetní? Poskytuje vám skvělý servis vaše účetní firma? Nominujte je do soutěže ÚČETNÍ ROKU 2020 - uzávěrka nominací se nezadržitelně blíží.
Pomozte nám vybrat nejlepšího letošního účetního specialistu a firmu a posílejte své nominace.
Nominace do třetího ročníku této profesní soutěže lze posílat do 7. září 2020.

NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA:

NÚR aktualizovala interpretaci I-40
Národní účetní rada aktualizovala znění I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. V odst. 16 byla vypuštěna věta: „Výdaje na vývoj by měly být buď nehmotným dlouhodobým majetkem nebo by měly být, při nenaplnění aktivačních podmínek nebo na základě rozhodnutí účetní jednotky, účtovány do výsledku hospodaření.“
Zdůvodnění: NÚR se rozhodla vypustit uvedenou větu na základě reakcí z praxe, které naznačovaly nejednotný přístup. 

Pozvánka na 11. ročník semináře Národní účetní rady
11. ročník odborného semináře Národní účetní rady se bude konat v pátek 4. prosince 2020 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Na seminář se můžete přihlásit pouze on-line na následujících webových stránkách www.kdpcr.cz/nur .Více informací zde.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Metodické aktuality č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020

 
*********

VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

3. 9. 2020
Krácení nároku na odpočet DPH (lektor: RNDr. Petr Beránek)
7. 9. 2020
Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO (lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)
8. 9. 2020
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů(lektor: Marek Reinoha)
9. 9. 2020
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020(lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
10. 9. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
11. 9. 2020
Opravy chyb minulých období (lektor: Tomáš Líbal)
15. 9. 2020
Dlouhodobý majetek v účetnictví VÚJ aneb Jak, proč a na co si dát pozor? (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Barbora Polcarová)
29. 9. 2020
Účetnictví a daně aktuálně (lektor: Ing. Dana Vanke)
29. 9. 2020
Nemovitosti v účetnictví a daních (lektor: Jan Tecl)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz