Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů - tzv. konsolidační balíček

22. 5. 2023

Ministerstvo financí předkládá materiál „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ (dále jen „návrh zákona“). Návrh zákona, označovaný též jako tzv. konsolidační balíček nebo jako tzv. ozdravný balíček, je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Předpokládá se zařazení materiálu na jednání vlády do části B – s rozpravou.

Návrh zákona je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena dne 11. května 2023. Tvoří tak nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Součástí odůvodnění materiálu je nicméně i stručné pojednání o změnách, které jsou z legislativního pohledu řešeny samostatně, a o změnách, které nevyžadují legislativní řešení, a lze je tedy realizovat exekutivními nástroji.

Formálním předkladatelem materiálu je Ministerstvo financí, nicméně se jedná o soubor návrhů, na kterém se podílely i ostatní rezorty a které byly na koaliční úrovni diskutovány s členy horní i dolní komory Parlamentu České republiky, přičemž myšlenkovým východiskem řady z nich byly návrhy a podněty odborné veřejnosti, zejména pak Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Odůvodnění především ekonomického aspektu, který byl vzat v potaz při celkové skladbě jednotlivých návrhů a opatření, je součástí přiložené Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA). Vychází z myšlenky preference opatření především na výdajové straně státního rozpočtu doprovázených opatřeními na příjmové straně veřejných rozpočtů s důrazem na státní rozpočet.

Celý soubor opatření čítá opatření, která zlepšují saldo státního rozpočtu o téměř 98 mld. Kč v roce 2024, resp. o 151 mld. Kč za roky 2024 a 2025 (hotovostní metodika, primární dopady). Celkově pro veřejné finance činí dopad 81 mld. Kč v roce 2024 resp. přes 134 mld. Kč za roky 2024 a 2025.

Na konsolidační opatření je třeba nazírat nejen optikou krátkodobou, ale je nutné k nim přistupovat jako k investici do budoucnosti země. Podobně jako jiné investice mohou mít některé z nich své počáteční náklady a jejich přínosy se projeví v delším časovém horizontu. Hlavním přínosem je zvýšení stability systému veřejných financí a posílení příznivého proinvestičního prostředí, které podpoří blahobyt obyvatel České republiky.

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček) je souborem novel 57 zákonů. Těžiště návrhu zákona leží v oblasti zákonů z oblasti daňové, avšak zahrnuty jsou též novely z oblasti rozpočtové, sociálního zabezpečení, dopravy a dalších, které byly připraveny spolupracujícími rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra.     

Nabytí účinnosti návrhu zákona jako celku se předpokládá dnem 1. ledna 2024 s tím, že vybraná ustanovení by měla nabýt účinnosti k jinému datu, a to především během roku 2025.

Zkrácení lhůty pro provedení meziresortního připomínkového řízení na 5 pracovních dní bylo odsouhlaseno ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády dne 11. května 2023 (čj. 22548/2023-UVCR).

 

Pakliže máte zájem vyjádřit se k návrhu zákona prostřednictvím Svazu účetních ČR, zašlete své připomínky nejpozdějí do 25. 5. 2023 na e-mail velkova@ucetni.cz .

 

Přílohy:
priloha_1193211930_0_2068 dopis-MPŘ_KzMÚ
priloha_1193211930_1_důvodová zpráva-MPŘ
priloha_1193211930_2_materiál-MPŘ
priloha_1193211930_3_návrh usnesení-MPŘ
priloha_1193211930_4_obal-MPŘ
priloha_1193211930_5_platné znění-MPŘ
priloha_1193211930_6_předkládací zpráva-MPŘ
priloha_1193211930_7_rozdílová tabulka A-MPŘ_ZPK
priloha_1193211930_8_rozdílová tabulka B-MPŘ_ZSpD a ED
priloha_1193211930_9_rozdílová tabulka C-MPŘ_ZDPH
priloha_1193211930_10_srovnávací tabulka A-MPŘ_ZPK
priloha_1193211930_11_srovnávací tabulka B-MPŘ_ZSpD I
priloha_1193211930_12_srovnávací tabulka C-MPŘ_ZSpD II
priloha_1193211930_13_srovnávací tabulka D-MPŘ_ZSpD III
priloha_1193211930_14_srovnavaci tabulka E-MPŘ_ZDPH I
priloha_1193211930_15_srovnávací tabulka F-MPŘ_ZDPH II
priloha_1193211930_16_srovnávací tabulka G-MPŘ_ZDPH III
priloha_1193211930_17_srovnávací tabulka H-MPŘ_ZDPH IV
priloha_1193211930_18_srovnávací tabulka CH-MPŘ_ED
priloha_1193211930_19_srovnávací tabulka I-MPŘ_ZPS I
priloha_1193211930_20_srovnávací tabulka J-MPŘ_ZPS II
priloha_1193211930_21_zpráva RIA-MPŘ