Národní účetní rada schválila Interpretaci I-45

29. 3. 2021

Národní účetní rada na svém zasedání dne 22. března 2021 schválila text interpretace I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování.

  • Zpracovatelem interpretace byli  Ing. Alice Šrámková a Ing. Libor Vašek, Ph.D., za Komoru certifikovaných účetních.
  • Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné.
  • Text interpretace je k dispozici odborné veřejnosti na stránkách NÚR zde