Národní účetní rada – pololetní předsednictví Svazu účetních ČR

21. 6. 2020

Pololetí, po které předsedal Národní účetní radě Svaz účetních ČR, se pomalu chýlí ke konci. Tentokrát se naše předsednictví vymykalo normálu, vzhledem k situaci bylo náročné, ale zároveň jej charakterizovala hned dvě poprvé.

V únoru se všichni zástupci členů sešli poprvé po velmi dlouhé době na domovské půdě Svazu účetních ČR. Naše nové prostory ve Vinohradské ulici umožnily příjemné zasedání v jedné ze zasedacích místností, které máme k dispozici. Zasedání „doma“ bylo o to symboličtější, že jsme si na prahu další padesátky života Svazu účetních ČR připomněli, že to byl právě Svaz účetních, který inicioval již před dvaceti lety vznik Národní účetní rady.

Na jaře nás ovšem zaskočila pandemie Covid-19 a související karanténa. Svaz účetních byl však vždy u implementací nových technologií do praxe. Bylo to tedy historicky poprvé, kdy pod naším vedením zasedla Národní účetní rada podvakrát on line. O to více se všichni těšili na výjezdní jednání, které proběhlo v příjemné atmosféře hotelu Panská zahrada v Dobřichovicích a bylo pracovně intenzivní.  Interpretace k zákaznickým věrnostním programům byla schválena definitivně a pod číslem I-41 se s ní široká účetní veřejnost brzy seznámí. Tři interpretace putují do vnějšího připomínkového řízení, čtyři jsou interně diskutovány a další tři byly navrženy a schváleny k rozpracování. Navíc jsme se věnovali přípravě tradičního prosincového semináře. Práce bylo dost, ale příležitost k neformálnímu popovídání se na konec také našla.

Koncem července předáme v souladu se Stanovami předsednictví Vysoké škole ekonomické a těšíme se na další práci pod její taktovkou. Doplňme, že Svaz účetních ČR v Národní účetní radě reprezentují Magdalena Králová, prezidentka, Miloslav Hejret, viceprezident, Simona Pacáková, předsedkyně metodické rady a Alice Šrámková, členka metodické rady. Všichni naši zástupci jsou certifikovaní účetní a v rámci Svazu účetních ČR reprezentují členský spolek Komora certifikovaných účetních, z. s.