MPSV zveřejnilo informace k podávání přehledu o příjmech a výdajích

25. 6. 2020

1. Tisková zpráva MPSV: Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech avýdajích OSVČ adalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Zdroj: www.mpsv.cz

 

2. Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 krok za krokem

Zdroj: www.mpsv.cz