Mezinárodní konferenci nahradil on line webinář s diskusí na téma „Reporting pro řízení v reálném čase“

30. 9. 2020

 

Jarní plánované mezinárodní symposium v Tallinnu „Účetnictví v kybernetickém věku“, na který nás pozvali estonští kolegové, se vzhledem okolnostem konalo 30. září alespoň formou webináře.

Estonsko je zemí, která má v Evropě snad nejvyšší ambice v digitalizaci a je určitě na dobré cestě. Výkladní skříní celého světa je zejména tamní digitalizace veřejného sektoru. Kolegové se podělili o informaci, že aktuálně největší výzvou dle akčního plánu 2014-2020 je plošná „e-fakturace“. V soukromém sektoru jsou i v Estonsku ale stále rezervy. Inspirativní je Norsko, kde je povinná elektronická fakturace směrem do veřejného sektoru. Pokud by došlo k tomuto opatření, kolegové vidí potenciál vysoké akcelerace e-fakturace i v rámci soukromého sektoru navzájem. Nejde ale jen o povinnost, ale i přidanou hodnotu – úsporu výdajů, transparentní účetnictví, vyšší úvěruschopnost….

I přes tuto přidanou hodnotu se i tamní kolegové setkávají se strachem ze změny na straně malých a středních společností. Motivací ale může být úspora vyčíslená Kochovým institutem, podle něhož ušetří elektronizace procesů 60 – 80 % nákladů s fakturací souvisejících. Zejména uvolněné lidské zdroje se tak mohou věnovat obchodu či managementu a k úspoře nákladů přibude ještě zisk. Účelné je také propojit operativu elektronických fakturací přímo s účetním softwarem. Kolegové z Asociace estonských účetních potvrdili vizi, dle níž je budoucnost účetního mimo jiné v roli konzultanta ve finančním řízení. Pod tuto tezi se určitě i my můžeme podepsat.

Shrnuto, inspirativní virtuální setkání. Dlužno ale dodat, že ani my nejsme úplně pozadu, i když u nás je naopak napřed spíše soukromý sektor. A pokud k elektronické fakturaci přičteme, že horkou novinkou je schopnost některých tuzemských bank propojit se s účetním každou hodinu, stává se i u nás při efektivně nastaveném digitálním procesu legislativní pojem okamžik účetního případu realitou. I my se máme čím pochlubit a jsme rádi, že máme ve svých řadách kolegy, kteří tyto procesy umí a jsou ochotni se stejně rychle o zkušenosti podělit.

Děkuji panu Margus Tammeraja, prezidentovi Asociace estonských účetních, za přizvání k on line meetingu a těším se opět někdy na osobní setkání.