Kompenzační bonus (podzim 2020) - legislativa, nejčastější otázky a odpovědi a další informace

16. 11. 2020

Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, byl publikován ve Sbírce předpisů České republiky v částce 189 dne 13. listopadu 2020 a nabyl účinnosti dne 14. listopadu 2020.

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách nejčastější otázky a odpovědi k podmínkám vzniku nároku na kompenzační bonus (podzim 2020).

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde (webová aplikace pro vyplnění žádosti). Formulář žádosti v pdf pro tisk je k dispozici zde.

Od 16. 11. 2020 začíná Finanční správa zpracovávat a vyplácet žádosti o kompenzační bonus (viz tisková zpráva).