Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020

22. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 došlo k významným změnám v základních předpisech EU upravujícících DPH - směrnici Rady (EU) 2006/112/ES (novelizována směrnicí 2018/1910) a prováděcím nařízení k této směrnici č. 282/2011 (novelizováno nařízením 2018/1912). Změny se týkají intrakomunitárních dodávek zboží. Příslušné změny jsou součástí novely zákona o dani z přidané hodnoty, která však dosud nebyla schválena.

Dne 22. 1. 2020 byla na internetových stránkách Finanční správy ČR zveřejněna "Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, č.j. 1832/20/7100-20116-050701". Informace obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Zároveň zveřejňuje odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES.