Finanční zpravodaj číslo 9/2020

10. 6. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Zdroj: www.mfcr.cz