Finanční zpravodaj číslo 8/2021

1. 2. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz